Publicitātes foto

Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija (CSDD) ir iepazinusies ar Valsts kontroles atbilstības revīziju “Vai Satiksmes ministrija nodrošina normatīvajiem aktiem un labai praksei atbilstošu publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību?” laika periodā no 2014. – 2020.gadam, kur vērtēti labas pārvaldības principi un Satiksmes ministrijas pārvaldības prakse kapitālsabiedrību darbībā.

Valsts kontrole atzinīgi novērtējusi CSDD pārvaldību vairākos būtiskos jautājumos: pārskatīts un Ministru kabinetā apstiprināts uzņēmuma vispārējais stratēģiskais mērķis, savlaicīgi sagatavota, pārskatāma un atbilstoši strukturēta darbības stratēģija, nodrošināta atbilstoša atskaitīšanās par stratēģijas īstenošanu, kā arī nodrošināts pārskatāms uzņēmuma rīcībā atstātās peļņas izlietojums.

Tomēr Valsts kontrole norādījusi uz atsevišķām nepilnībām CSDD darbā. Kā būtiskāko jāmin, ka vairāku pakalpojuma pašizmaksa atšķiras no Ministru kabineta apstiprinātā cenrāža. Piemēram, 20 gadījumos noteiktā cena ir zemāka par pašizmaksu, bet četriem pakalpojumiem cena ir bijusi augstāka.

“Ņemot vērā ārējos apstākļus, pakalpojumu pašizmaksa ir mainīga un atzīstam, ka CSDD nav savlaicīgi vērsusies Ministru kabinetā par nepieciešamajām cenu izmaiņām,” atbildot uz aizrādījumiem, komentē pārstāvji.

Attiecībā uz Valsts kontroles izdarīto secinājumu par komersantiem pārmaksāto pakalpojumu, ziņojums ir balstīts uz pieņēmumu, ka atsevišķu akreditēto komersantu peļņa ir bijusi pārāk augsta. “Aicinām vērst uzmanību, ka nosakot pakalpojumu cenas, tika veiktas investīcijas vairāk kā 10 miljonu eiro apmērā, tajā skaitā, izbūvējot jaunas tehniskās apskates stacijas Siguldā, Jelgavā un Tukumā, vienlaicīgi izveidojot vienu no modernākajiem tehniskās apskates staciju tīkliem Eiropā,” uzsver CSDD.

Revīzijas pārskata periodā iekļauts laiks, kad valstī ikviens sastapās ar nezināmo un neprognozējamo kovida pandēmiju. Arī šajā laikā CSDD turpināja apkalpot klientus, pielāgojoties mainīgajiem apstākļiem un cenšoties rast klientiem vislabākos iespējamos risinājumus pakalpojumu saņemšanai.

CSDD novērtē Valsts kontroles ieguldījumu uzņēmuma darbības pilnveidošanā.

CSDD apstiprina, ka ieviesīs Valsts kontroles revīzijas noteiktos ieteikumus, kas paredz nodrošināt regulāru cenu pārskatīšanu atbilstoši faktiskajām izmaksām, kā arī šajā gadā tiks izsludināts publiskais iepirkums par tehniskās apskates pakalpojuma sniegšanu Latvijā, kas nodrošinās lielāku konkurenci un objektīvu pakalpojuma cenu.

Saistītās tēmas: Ceļu satiksmes drošības direkcijaCSDD

youtube icon
Abonēt youtube