Foto: Pexels

Šajā nedēļas nogalē – no 3. līdz 5.martam – Koknesē norisināsies XXIV Starptautiskais Masku tradīciju festivāls, kurā būs sastopami vairāk nekā 200 dažādi masku tēli.

Maskotie tēli sestdien, 4.martā, viesosies pagastu lauku sētās, izrādīsies Kokneses pilsdrupās un svinēs svētku vakaru Kokneses Kultūras centrā. Savukārt svētdien, 5.martā, notiks masku gājieni Kokneses ielās, pagalmos un laukumos, kā arī Meteņa dzīšana un festivāla noslēgums pilsētas parkā. Maskošanās pētnieki, speciālisti un interesenti apmainīsies ar saviem pētījumiem, iespaidiem un informāciju konferencē Kokneses Tūrisma informācijas centrā, informē festivāla rīkotāji.

Festivālā piedalīsies ap 20 masku grupu no dažādiem Latvijas novadiem – Dagdas, Līvāniem, Izvoltas, Aizkraukles, Kokneses, Madonas, Smiltenes, Limbažiem, Vidrižiem, Ādažiem, Katlakalna, Ķekavas, Tārgales un Rīgas. Līdz ar to varēs sastapt Vecīšus, Mārtiņbērnus, Katrīnas, Ziemassvētku čigānus, Miežvilkus, Kūjiniekus, Pelnu āžus, Skutelniekus, Ķekatas, Budēļus un Masļeņicas svinētājus.

Piedalīsies arī viesi no kaimiņu valstīm – Lietuvas un Polijas, kuri rādīs Masleņicas tradīcijas.

Lielāko tiesu maskošanos apgūst un popularizē folkloras kopas, taču mūsdienās šīs tradīcijas saglabā un kopj arī atsevišķas ģimenes, draugu vai interešu kopienas. It sevišķi izrādīt savas maskas tiek aicināti paši Aizkraukles novada iedzīvotāji. Tādējādi varēs vērot, kādas masku grupas un ar tām saistītās tradīcijas turpina patstāvīgi dzīvot sabiedrībā mūsdienās. Savukārt festivāla rīkotāji vēros masku tēlus un labākos no tiem apbalvos.

Festivāla programma:

Piektdien, 3.martā:

18.00 – 20.00 masku gatavošanas meistardarbnīca radošajā mājā Baltaine;

20.00 – 21.00 viesu masku grupas izrāde un sadancošana radošajā mājā Baltaine.

Sestdien, 4.martā:

12.00 – 14.00 masku gājieni Aizkraukles, Bebru, Iršu un Kokneses lauku sētās;

15.00 – 17.00 masku tradīciju konference Kokneses Tūrisma informācijas centrā;

18.00 – 19.30 masku tēlu izrādes Kokneses pilsdrupās;

20.00 masku grupu saiets, sadancošana Kokneses Kultūras centrā;

22.00 individuālo masku skate Kokneses Kultūras centrā.

Svētdien, 5.martā:

10.00 – 12.00 masku tradīciju konference Kokneses Tūrisma informācijas centrā;

12.00 – 13.00 masku gājieni Koknesē;

13.00 – 15.00 Meteņa dzīšana un festivāla noslēgums Kokneses parkā.

Maskošanās tradīcija ir viena no interesantākajām tradicionālās kultūras izpausmēm. Maskotie tēli gadalaika tumšajā pusē un gadskārtu mijās ir sastopami ļoti daudzās valstīs. Lai saglabātu un izzinātu, kā arī atjaunotu zudušo autentisko maskošanās tradīciju, kā arī lai to popularizētu un attīstītu mūsdienās, starptautiskie masku tradīciju festivāli Latvijā notiek kopš 1999.gada.

Maskošanās tradīcijas ir ļoti senas un joprojām, arī 21.gadsimta cilvēku sabiedrībā tās ir nozīmīgas un interesantas. Visām tautām viņu senajās kultūras tradīcijās dzīvo daudzveidīgi, noslēpumaini, neikdienišķi masku tēli. Maskas mūs sasaista ar citu pasauli, ļauj sazināties ar senču un dabas gariem. Maskošanās mērķis ir palīdzēt pārvarēt krīzes brīžus, atjaunoties, iegūt spēku.

Maskotie tēli mājai un tajā mītošai saimei nes svētību, veselību, aizsardzību, nodrošina auglību un ražu, izdošanos darbos. Gan maskoto uzņemšana, gan paša tērpšanās kādā tradicionālā masku tēlā dod to, kas svarīgs ikvienam visos laikos un laikmetos.

Arī latviešu kultūrtelpā maskām un maskošanās tradīcijām ir ļoti nozīmīga vieta. Mūsu nacionālā bagātība ir gan daudzveidīgie dažādo novadu tautas tērpi un dziesmas, gan arī dažādie masku gājieni, maskoto izdarības un arī pašu maskoto ļaužu nosaukumi. Latvijā to ir vairāk nekā 70 – čigōni, vastlāvji, kōzu čigani, ķuļi, budēļi, ķekatas, kurcumi, miežvilki, galenkas, dādi, tatari, kaitys, spokstiņi u.c. Daudz kas no maskošanās tradīcijas pēdējos gados jau apgūts un atgūts, rekonstruējot dažādas maskoto grupu darbības no teicēju pierakstiem. Bet daudz ir arī vēl nezināmā, meklējamā un pētāmā. Arī Masku tradīciju festivālam ir nozīmīga vieta šīs tradīcijas uzturēšanā, kopšanā un ieinteresētības vairošanā, stāsta festivāla rīkotāji.

youtube icon
Abonēt youtube