Foto: Pixabay

Vietnē ManaBalss sakti 10 250 iedzīvotāju paraksti par vieglo automašīnu tehniskā stāvokļa kontroli reizi divos gados. Tas nozīmē, ka iniciatīva tiks iesniegta izskatīšanai Saeimā.

“Latvijas sabiedrība jau vairākkārt ir paudusi vēlmi samazināt administratīvo slogu vieglo automašīnu īpašniekiem. Pēdējo reizi jautājums skatīts 2016. gadā Saeimā pēc Latvijas pilsoņu attiecīgas iniciatīvas iesniegšanas likumdevējam. Kā būtiskākie argumenti nepilnīgai iniciatīvas īstenošanai toreiz tika minēti neapmierinošais ceļu stāvoklis un labi funkcionējošais mehānisms, kā no personām iekasējams transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis un administratīvo pārkāpumu naudas sodi. Abas minētās problēmas asoņus gadus vēlāk lielā mērā ir zaudējušas savu aktualitāti. Proti, autoceļu tehniskais stāvoklis ir uzlabojies, un kopumā tas daudz neatpaliek no Lietuvas, kur tehniskās apskates termiņš ir divi gadi. Savukārt administratīvo pārkāpumu naudas sodu iekasēšanai ir izveidots mehānisms, kurā panākta efektīva tiesu izpildītāju iesaiste. Ņemot vērā iepriekš minēto, likumdevējam jautājums par transportlīdzekļu tehniskās kontroles termiņa pagarinājumu ir izskatāms atkārtoti,” norāda iniciatīvas pieteicējs Andris Vītols, aicinot Saeimu tā arī darīt un pieņemt attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos.

“Līdz ar to samazināsies administratīvais slogs gan iedzīvotājiem, gan valsts pārvaldes institūcijām. Pēdējām būs jāiegulda mazāk resursu tehniskās pārbaudes administrēšanā, un ietaupītos budžeta līdzekļus būs iespējams novirzīt citām vajadzībām. Lai gan tehniskā stāvokļa kontroles funkcija ir nodota privāto tiesību juridiskajām personām, valsts pārvaldes iestādēm joprojām saglabājas pienākums uzraudzīt un pārbaudīt deleģēto funkciju izpildi. Samazinoties veikto pārbaužu apjomam, samazināsies arī valsts pārvaldes ieguldāmo resursu apjomi,” teikts iniciatīvas pieteikumā.

Lasiet arī: VIDEO | Krievu gūsteknis pārsteidz ar «zināšanām» par Krieviju un Ukrainu

Kā zināms, šobrīd automašīnas tehniskā stāvokļa kontrole jāveic reizi gadā.

Saistītās tēmas: ManaBalsstehniskā apskate

youtube icon
Abonēt youtube