Anda Čakša. Foto: Reinis Inkēns, Saeima/Flickr

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) vērsusies pie Izglītības un zinātnes ministres Andas Čakšas, uzskaitot virkni neprofesionālu neizdarību, nepieļaujamu lēmumu, neturētu solījumu nozares pārstāvjiem un pieprasot ministrei atkāpties no amata.

LIZDA norāda, ka izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai trūkst ieinteresētības un kompetences risināt izglītības un zinātnes nozares aktuālās problēmas, lai nodrošinātu kvalitatīvas izglītības un zinātnes pastāvēšanu Latvijā, tādēļ LIZDA pieprasa ministrei uzņemties atbildību un līdz pirmdienas, 3.jūlija darba dienas beigām atkāpties no amata.

Demisijas pieprasījums zināšanai nosūtīts arī Valsts prezidentam Egilam Levitam, Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, Saeimas frakcijām, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai, Latvijas Pašvaldību savienībai, Latvijas Lielo pilsētu asociācijai, Latvijas izglītības vadītāju asociācijai, Rektoru padomei un citiem, informē LIZDA.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība 7.jūnija LIZDA Padomes sēdē, kurā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvji – parlamentārais sekretārs Kārlis Strautiņš un ministres padomnieks Sergejs Ancupovs, tika pieņemts lēmums prasīt IZM, lai Ministru kabinetā līdz 30.jūnijam tiek pieņemti grozījumi visos noteikumos, kas nosaka finansējuma sadali pedagogu darba samaksai, tādejādi nodrošinot finansējuma sadali atbilstoši IZM veiktajiem aprēķiniem pa izglītības pakāpēm un, izglītības un zinātnes nozares darbinieku streika vienošanās izpildi. Ja grozījumi noteikumos līdz 30.jūnijam netiek pieņemti, tad LIZDA Padome lēma pieprasīt izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai uzņemties atbildību un līdz 3.jūlijam atkāpties no amata.

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas regulē finansējuma sadali pedagogu darba samaksai, līdz  30. jūnijam nav izstrādāti, iesniegti un pieņemti Ministru kabinetā, kas neļauj gūt pārliecību par izglītības un zinātnes nozares darbinieku streika vienošanās izpildi, uzsver LIZDA, norādot, ka vēl viens streika prasību jautājums, par ko nav panākta vienošanās ar IZM, ir pedagogu darba slodzes balansēšana turpmākajos gados. MK 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” ir noteikts pedagogu slodžu balansēšanas pirmais solis no 2023.gada 1.septembra, bet nav vienošanās par nākamajiem slodžu balansēšanas soļiem.

LIZDA vērš uzmanību uz nepārdomātu risinājumu piedāvāšanu, pārsteidzīgu lēmumu pieņemšanu, neprofesionālu procesu vadību tādos izglītības un zinātnes nozarei būtiskos jautājumos kā skolu tīkla optimizācija un finansējuma pārdale Veselības ministrijai, samazinot finansējumu IZM budžeta programmās, centralizēto eksāmenu procesu nodrošināšana, diplomu par profesionālās vidējās izglītības iegūšanu savlaicīga nodrošināšana.

Skolu tīkla optimizācijas nosacījumi un kritēriji ir izvirzīti, vērtējot tikai izglītības iestāžu kvantitatīvos rādītājus (skolēnu skaitu) un sasniedzamības rādītājus (ceļā pavadītais laiks ar pašvaldības organizētu transportu), bet netika vērtēti izglītības iestāžu kvalitatīvie rādītāji (izglītojamo mācību sasniegumu dinamika, rezultāti valsts pārbaudes darbos, centralizētajos eksāmenos, mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, konkursos, skatēs). IZM un sadarbības partneru tikšanās, kurā IZM prezentēja iecerēto skolu tīkla reformu karti, tika organizēta tiešsaistes režīmā, brīvdienā,  29.maijā.

Tāpat arī centralizēto eksāmenu norise un rezultātu paziņošana, tika nodrošināta neprofesionāli, novēloti un kļūdaini, savukārt diplomu par profesionālās vidējās izglītības iegūšanu savlaicīga nenodrošināšana liecina par nespēju plānot un organizēt procesus ministrijā. Šo procesu nekvalitatīva nodrošināšana ir radījusi haosu izglītības iestādēs, izmisumu – pedagogos, apjukumu un neziņu par iespējām turpināt izglītošanos – bērnos un vecākos, uzsver LIZDA.

Lasiet arī; «Ir izgaismojies Ķirša un Ratnieka veidots vairākums» – Staķis paziņo par atkāpšanos no Rīgas mēra amata

Ņemot vērā augstāk aprakstīto, LIZDA secina, ka izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai trūkst ieinteresētības un kompetences risināt izglītības un zinātnes nozares aktuālās problēmas, lai nodrošinātu kvalitatīvas izglītības un zinātnes pastāvēšanu Latvijā, tādēļ LIZDA pieprasa izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai uzņemties atbildību un līdz 3.jūlija darba dienas beigām atkāpties no amata.

LIZDA lūgusi rakstiski informēt līdz pirmdienas, 3.jūlija darba dienas beigām par izglītības un zinātnes ministres rīcību, lai LIZDA Padome lemtu par turpmākām darbībām.

youtube icon
Abonēt youtube