Foto: Nataļja Vaseva (lasītājas iesūtīts foto)

Veselības inspekcija noteikusi peldēšanās aizliegumu visās Liepājas jūras peldvietās un iesaka nepeldēties Pāvilostas peldvietā, kā arī Kurzemes piekrastē, posmā no Liepājas līdz Pāvilostai. Peldēšanās aizliegums un ierobežojums noteikts pēc Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu avārijas, svētdien, 23.jūlija vakarā, pēc kuras neattīrītu notekūdeņu ieplūšanu jūrā vēl nav izdevies apturēt.

Aizliegums un ierobežojumi tiks saglabāti līdz brīdim, kad tiks saņemti laboratorisko analīžu rezultāti par peldvietu ūdens mikrobioloģisko kvalitāti, informē Veselības inspekcija.

Inspekcija otrdien, 25.jūlijā, veiks papildus mikrobioloģiskās analīzes gan Liepājas, arī Pāvilostas pludmalēs un informēs par tālākiem pasākumiem!

Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās svētdienas vakarā sabrukusi pirmsattīrīšanas rezervuāra siena, radot daļas no attīrīšanas ūdeņiem noplūdi jūrā. “Bojājums skāris pirmsattīrīšanas rezervuāru, kas atrodas vairāk nekā 100 metrus no jūras krasta. Šobrīd esam apturējuši visa veida notekūdeņu novirzīšanu uz bojāto rezervuāru. Pagaidām tas tiek uzkrāts esošajā sistēmā. Rezervuārs sastāv no divām sekcijām – vienai no sekcijām viena siena sabrukusi, otra sekcija ir funkcionējoša. Dienas laikā objektā tiks veiktas nepieciešamās ekspertīzes, lai varētu izbūvēt pagaidu kanalizācijas vadu, kas apietu šo sagruvušo rezervuāra sekciju,” informē SIA “Liepājas ūdens” vadītājs Andis Dejus.

Lai samazinātu notekūdeņu iekārtās nonākušo ūdens daudzumu, atbildīgie dienesti aicina iedzīvotājus pārskatīt ikdienas paradumus un tuvāko dienu laikā samazināt ūdens patēriņu. Vienlaikus iedzīvotājiem jāņem vērā, ka ūdens spiediens šajās dienās būs samazināts.

“Cilvēku veselībai draudu nav. Darām visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk apturētu piesārņojuma izplūdi Baltijas jūrā. Avārijas situācijas novēršanai mobilizēti visi atbildīgie dienesti, Civilās aizsardzības komisija izstrādājusi rīcības plānu, kas vienlaikus ļauj gan pastāvīgi monitorēt ūdens kvalitāti, gan novērst tehniskos bojājumus notekūdeņu attīrīšanas iekārtās,” norāda Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.

Tāpat speciālisti informē, ka Valsts vides dienests sadarbībā ar SIA “Liepājas ūdens” akreditēto laboratoriju katru dienu veiks ūdens paraugu analīzes, lai sekotu līdzi ūdens kvalitātei. Pirmo analīžu rezultāti būs zināmi pirmdienas, 24. jūlija, vakarā.

“Šobrīd galvenais uzdevums ir pēc iespējas ātrāk novērst notekūdeņu ieplūšanu Baltijas jūrā. Kopā ar SIA “Liepājas ūdens” tiek veikti visi iespējamie neatliekamie pasākumi, lai novērstu šo situāciju. Pēc veiktajiem modelēšanas datiem, ņemot vērā piesārņojuma apjomu, vēja virzienu un straumes, piesārņojums mazākā koncentrācijā, izkliedētā veidā rītdienas laikā sasniegs Pāvilostu. Sekojam līdzi situācijai un šobrīd būtisks kaitējums cilvēku veselībai un uz zivju resursiem nav konstatēts,” min Valsts vides dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes vadītāja Evita Šestakova.

Atbildīgie speciālisti vēlreiz uzsver, ka cilvēku veselībai draudu nav, taču iedzīvotāji aicināti tuvākajās dienās nepeldēt piekrastes teritorijās, sākot no Liepājas pilsētas pludmales uz ziemeļiem līdz Sakas pagastam. Arī Veselības inspekcija 24.jūlijā noteikusi peldēšanas aizliegumu Liepājas pludmalēs. Inspekcija otrdien, 25.jūlijā, veiks peldvietu ūdens mikrobioloģiskās analīzes Liepājas peldvietās un informēs par rezultātiem.

“Dienvidkurzemes novada pašvaldība jau no pirmdienas rīta pludmalē uz Medzes pagasta pusi un tālāk izvieto brīdinājuma zīmes ar aicinājumu nepeldēties jūrā, kā arī novada pašvaldības policija ik pa laikam apbraukā vietas, kur var piekļūt pie jūras, lai informētu cilvēkus un aicinātu atturēties no peldēšanās. SIA “Grobiņas Namserviss” saviem klientiem ir izsūtījis aicinājumu pēc iespējas samazināt kanalizācijas ūdeņus. Tāpat arī pagastu un pilsētu pārvaldnieki un tūrisma speciālisti informē viesu māju saimniekus par notikušo, lai viņi var aicināt savus viesus nedoties uz jūru peldēties,” informē Dienvidkurzemes novada pašvaldības Ugunsdzēsības dienesta vadītājs Andris Jefimovs.

Saistībā ar svētdienas pievakarē notikušo ārkārtas situāciju, sabrūkot Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pirmsattīrīšanas rezervuāra sienai, daļa no attīrīšanas ūdeņiem ietek jūrā. Notikuma vietā ieradās būveksperti, lai operatīvi meklētu tehniskos risinājumus iespējami ātrai konstrukciju atjaunošanai. Klātienē ieradās arī Valsts vides dienesta pārstāvji, lai kopā ar ekspertiem apzinātu esošo situāciju un iespējamos apdraudējumus videi.

Lasiet arī: FOTO & VIDEO | Rinkēvičs simtajā jubilejā sveic aktieri Jāni Kubili

Pēc notikušā, svētdienas, 23.jūlija, vakarā tika sasaukta Liepājas un Dienvidkurzemes Civilās aizsardzības komisija, kurā tika uzklausīts SIA “Liepājas ūdens” ziņojums par esošo situāciju, jau veiktajiem soļiem un turpmākajām darbībām. Visu turpmāko laiku notika atbildīgo dienestu darbs, uzraugot aktuālo situāciju un meklējot tehniskos risinājumus iespējami ātrai konstrukciju atjaunošanai.

youtube icon
Abonēt youtube