Foto: Elizabete Mežule (lasītājas iesūtīts foto)

Vietnē ManaBalss tiek vākti paraksti iniciatīvai, kas rosina atcelt jaunos elektroenerģijas sadales tarifus un saistītos maksājumus. Pāris dienu laikā to parakstījuši teju 8000 Latvijas iedzīvotāju, taču, lai iniciatīvu varētu iesniegt izskatīšanai Saeimā, nepieciešami vēl vismaz 2 103 paraksti.

“Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju ir sašutumā par veidu, kā tika ieviesti jaunie elektroenerģijas sadales tarifi. Nav skaidrs izmaksu pieauguma pamatojums, netiek sniegts atbalsts sabiedrībai izmaiņu gaitā, kā arī nav pārdomāts pārejas mehānisms uz jauno tarifu piemērošanu,” norāda iniciatīvas iesniedzēja Sofija Kozlovska.

“AS “Sadales tīkls” pieder AS “Latvenergo”, kas ir 100% valsts akciju sabiedrība. Tas nozīmē, ka, esot valsts monopolam, jebkuras pārmaiņas jāievieš tā, lai maksimāli ievērotu iedzīvotāju intereses un aizsargātu patērētāju. Turklāt, ja iedzīvotāji vēlas samazināt padeves jaudu un aprēķinos kļūdās, par atjaunošanu tiek pieprasīts 80 eiro + PVN. Tas nav atbilstīgi labajai praksei. Tāpat nav atbilstīgi pieprasīt no iedzīvotājiem, tai skaitā pensionāriem, maksāt tādus pašus maksājumus, kā uzņēmumiem. Šāda pieeja tarifu kalkulēšanā liecina par labās prakses nepārzināšanu un neprofesionālismu. Turklāt nav pārdomāta izmaiņu skaidrošana un atbalsts mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām,” norādīts pieteikumā.

“Jaunie tarifi ir nekavējoties jāatceļ, jo līdz decembra pārskatīšanai neaizsargātajai sabiedrības daļai, kura neprot pārslēgt jaudas lielumu, būs jāveic nepamatoti maksājumi. Tāpat Ekonomikas ministrijai ir jāvērtē AS “Sadales tīkls” valdes un padomes locekļu, kā arī SPRK darbinieku atbildība un atbilstība ieņemamajam amatam, ieviešot tik nepārdomātu un neprofesionālu pāreju. SPRK ir jāpārvērtē jebkurš nākotnē iesniegtais priekšlikums ar pastiprinātu rūpību. Līdz ar to aicinām Saeimu nekavējoties uzdot Ekonomikas ministrijai rast steidzamu risinājumu AS “Sadales tīkls” tarifu pārskatīšanai, līdz tam brīdim atceļot jaunos tarifus,” norāda Sofija Kozlovska.

Pēc viņas domām, “tūlītējs ieguvums sabiedrībai no tā būs tiešām izsvērti un atbilstīgi elektroenerģijas sadales tarifi un ilgtermiņā, ja atklāsies pārvaldības neprofesionalitāte ar sekojošu “Sadales tīklu” valdes un padomes maiņu, – arī atbildīgi profesionāļi katram sabiedrības loceklim nozīmīgos valsts uzņēmuma amatos.”

Kā zināms, 1.jūlijā stājās spēkā izmaiņas elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmas pakalpojumu tarifos, kas redzamas augustā saņemtajos rēķinos par jūliju. Lai izmaksas par sistēmas pakalpojumiem ik mēnesi būtu optimālas, AS “Sadales tīkls” atgādina, ka ir būtiski izvēlēties gan individuālajiem elektroenerģijas lietošanas paradumiem atbilstošu slodzi (jaudu), gan arī atbilstošu sistēmas pakalpojumu tarifu plānu (“Pamata” vai “Speciālais”).

Sadales sistēmas pakalpojumu tarifs pēc būtības ir maksa par milzīgās, kritiski nozīmīgās elektroapgādes sistēmas uzturēšanu un attīstību – “Sadales tīkla” pārvaldībā vien ir elektrolīnijas 92 tūkst. kilometru kopgarumā, ap 28 tūkst. transformatoru apakšstacijas, vēl lielāks skaits sadales skapju, vienu miljonu viedo elektroenerģijas skaitītāju u.c. Tas viss ļauj nodrošināt elektrības piegādi gandrīz 800 tūkst. mājsaimniecību un uzņēmumu visā Latvijā. Tāpēc jaunie tarifi veidoti atbilstošāki sistēmas faktiskajām izmaksām, kā arī vienādi gan uzņēmumiem, gan mājsaimniecībām, jo elektrotīkla izmaksas ietekmē klientu elektrības pieslēgumu tehniskie dati, nevis juridiskais statuss, informē uzņēmums.

No 1.jūlija ir pieejami divi sadales tarifu plāni – “Pamata” un “Speciālais”. “Pamata” tarifi ir piemēroti iedzīvotājiem ar regulāru, aktīvu ikdienas elektroenerģijas patēriņu (tādi varētu būt apmēram 90% klientu), savukārt “Speciālie” – izņēmuma gadījumiem. Proti, īpašumiem, kuros elektroenerģijas patēriņš ir izteikti mazaktīvs, neregulārs vai sezonāls, piemēram, īpašumiem, kas izlikti pārdošanā un netiek ikdienā apdzīvoti, vasarnīcām ziemas mēnešos, uzņēmumiem ar sezonālu darbību ārpus sezonas u. tml.

Izvēloties “Speciālo” tarifu plānu, katram pašam rūpīgi jāseko līdzi savam patēriņam, jo pat nelielas tā svārstības var strauji palielināt ikmēneša izmaksas. Pie kāda elektroenerģijas ikmēneša patēriņa būtu piemērotāks un izdevīgāks “Speciālais” tarifa plāns, var iepazīties “Sadales tīkla” mājaslapā (sadaļā “Tarifu plānu maiņa”). Mainīgās vai grūti paredzamās situācijās ieteicams palikt pie “Pamata” tarifu plāna, norāda uzņēmumā.

Elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmas pakalpojumu maksa ir viena daļa no kopējā ikmēneša elektroenerģijas rēķina. Vēl viena daļa ir maksa par izlietoto elektroenerģiju (patērēto kilovatstundu skaitu), kas tiek aprēķināta atbilstoši katra klienta izvēlētajam elektroenerģijas tirgotāja produktam, trešā daļa ir pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš augusta sākumā tikās ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) priekšsēdētāju Aldu Ozolu, SPRK padomes locekli Intaru Birziņu un SPRK Enerģētikas departamenta direktoru Jāni Negribu. Tikšanās piedalījās klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars.

Tikšanās laikā tika pārrunāti jaunie elektrības sadales tarifi un to pamatotība, SPRK redzējums par iespējamām tarifu maiņām, kā arī citas aktualitātes sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas jomā.

Lasiet arī: Iespējams, nākamā Latvijas premjerministre Evika Siliņa – kas viņa ir?

Ministru prezidents tikšanās laikā uzsvēra, ka SPRK, vērtējot sabiedrisko pakalpojumu tarifus, stāv starp valsts monopolu un sabiedrību, aizstāvot patērētāju intereses saistībā ar elektrības sadales pakalpojumiem. Kariņš sarunā pauda nostāju, ka ir nepieņemami, ka sadales tarifus plānots pārskatīt tikai pēc pusotra gada, tāpēc atzinīgi novērtēja SPRK apņemšanos tos pārskatīt jau šā gada decembrī, ņemot vērā dinamisko situāciju tirgū un citus faktorus.

Tikšanās laikā Klimata un enerģētikas ministrija informēja, ka rosinās paplašināt aizsargāto lietotāju loku, to attiecinot arī uz sadales tarifiem. Klimata un enerģētikas ministrs arī apliecināja, ka no valsts puses tiks strādāts pie tā, lai pieslēguma jaudas atjaunošana pēc samazināšanas būtu bez maksas.

Atbilstoši SPRK paustajam skaidrojumam jaunie sadales tarifi atspoguļo reālās elektroenerģijas jaudas un sadales uzturēšanas izmaksas. Tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti pārskatīt savu elektrības pieslēgumu jaudas un izvēlēties piemērotāko.

Saistītās tēmas: ManaBalsssadales tarifi

youtube icon
Abonēt youtube