Foto: Pexels

Latvijā, īpaši pēdējos gados, tēvu aktīva loma bērnu audzināšanā pieaug. Tēvi arvien vairāk iesaistās rūpēs par bērnu, ko apstiprina dažādi dati, tai skaitā dati par paternitātes atvaļinājumu izmantojušo tēvu skaits.

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) aprēķinātais dzimumu līdztiesības indekss jomā “Laiks”, kurā novērtē veltīto laiku mājsaimniecības darbiem, ekonomiskajām un sociālajām aktivitātēm, kā arī bērnu aprūpei veltīto laiku, Latvijā novērtēts ar 65,8 punktiem, kas ir ļoti tuvu ES vidējam rādītājam (64,9). Latvijā vīrieši biežāk nekā vidēji ES valstīs iesaistās mājas darbu veikšanā, informē Labklājības ministrija.

Savukārt CSP dati liecina, ka, jautāti par mājsaimniecības darbu veikšanas biežumu (ēst gatavošana un/vai mājsaimniecības darbi), Latvijā 93% sievietes un 75% vīriešu, norādīja, ka šos pienākumus veic vismaz vairākas dienas nedēļā.

Daži skaitļi un fakti Tēva dienas kontekstā:

2023.gada sākumā Latvijā bija 117,8 tūkstoši vientuļā vecāka ģimenes1, kurās dzīvo vismaz viens nepilngadīgs bērns. No tām 98,5 tūkst. jeb 83,6% – vientuļās mātes ģimenes, bet 19,3 tūkst. jeb 16,4% – vientuļā tēva ģimenes.

2022.gadā visvairāk bērni piedzimuši tēviem vecumā no 30 līdz 34 gadiem (5 216 bērni), 35-39 gadiem (3 953 bērni) un 25-29 gadiem (3 035 bērni).

2022.gadā paternitātes pabalstu saņēma 9 021 vīrieši, kuru vidējais vecums bija 33,91 gadi.

Lai arī bērna saslimšanas gadījumā pēdējos piecos gados pieaudzis tēvu skaits, kas paliek mājās ar bērnu, tomēr visbiežāk mammas ir tās, kas ņem darba nespējas lapas. 2022.gadā slima bērna kopšanai pabalstu saņēmušo skaitā 68,1% bija sievietes un 31,9% – vīrieši.

Darba likumā ir noteiktas tiesības, kas ļauj tēviem vairāk laika veltīt bērniem dažādos bērna vecuma posmos. Tēviem, kuri aprūpē mazāk par trijiem bērniem vecumā līdz 14 gadiem pienākas ne mazāk par vienu darba dienu papildatvaļinājuma. Tiem, kuri aprūpē vismaz trīs bērnus vecumā līdz 16 gadiem vai bērnu ar invaliditāti –

No visiem vecāku pabalsta saņēmējiem šā gada jūlijā (17 874 pabalsta saņēmēji) 82,6% bija sievietes un 17,4% vīrieši (2022.gada jūlijā – attiecīgi 84,0% un 16,0%). No minētā skaita 88% pabalsta saņēmēji izvēlējas vecāku pabalstu saņemt līdz bērna 1,5 gadu vecumam (43,75% apmērā). Vecāku pabalsta nenododamo daļu šā gada jūlijā izmantoja 177 personas, no kurām 48 bija sievietes un 129 – vīrieši.

Lasiet arī: Baiba Sipeniece-Gavare un Valters Krauze TV šovā atkal jokos par politiķiem un sadzīvi

No visiem vecāku pabalsta saņēmējiem šā gada jūlijā 15,0% bija strādājošie vecāku pabalsta saņēmēji, no tiem 74,5% bija vīrieši, bet 25,5% sievietes. Ja salīdzina ar iepriekšējo gadu, tad redzams, ka 2022.gada jūlijā strādājošie vecāku pabalsta saņēmēji bija 13,0%, no tiem 77,0% bija vīrieši, bet 23,0% sievietes.

Saistītās tēmas: faktiLatvijas tētiskatiļiTēva dienavientuļais tēvs

youtube icon
Abonēt youtube