Uldis Augulis. Foto: Ieva Ābele, Saeima/Flickr

Tā dēvēto Stambulas konvenciju jeb Eiropas Padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu Latvijā plānots apstiprināt ar atrunu, ka tās īstenošanā Latvija piemēros Satversmē ietvertās vērtības, principus un normas. Īpaši attiecībā uz cilvēktiesību aizsardzību, sieviešu un vīriešu līdztiesību un laulības, ģimenes, vecāku un bērnu tiesību aizsardzību un atbalstu. Tā otrdien, 31.oktobrī, nolēma valdība, kas sēdē izskatīja Labklājības ministrijas sagatavoto likumprojektu par konvencijas ratificēšanu.

Par to vēl jālemj un jānobalso Saeimā, informē Labklājības ministrija.

“Vēlos īpaši uzsvērt, ka, virzot konvenciju ratificēšanai, tiek norādīts, ka konvencijā iekļautais un pretrunīgās diskusijās izmantotais termins “sociālais dzimums” nekādi nav saistīts ar pienākumu ieviest kādu citu izpratni par dzimumu Latvijas tiesību un izglītības sistēmā. Tas noteikti neuzliek par pienākumu citādi interpretēt mūsu Satversmē noteiktās normas un vērtības. Ir jāsaprot, ka sociālā dzimuma kontekstā mēs runājam tikai un vienīgi par sievieti un vīrieti,” komentē labklājības ministrs Uldis Augulis.

Konvencijas mērķi ir aizsargāt sievietes, bērnus un ģimenes no jebkādas vardarbības un novērst vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē, sodīt par to, kā arī sekmēt jebkādas vardarbības pret sievietēm izskaušanu un veicināt sieviešu un vīriešu faktisku līdztiesību. Ar to tiek izveidots visaptverošs un daudzpusīgs tiesiskais regulējums nolūkā aizsargāt sievietes no visu veidu vardarbības un aizsargāt sievietes, vīriešus un bērnus no vardarbības ģimenē.

Konvencija prasa dalībvalstīm izstrādāt saskaņotu politiku vardarbības pret sievieti un vardarbības ģimenē jautājumos. Valsts institūcijām jāveic starpinstitucionāla sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, pilsonisko sabiedrību un plašsaziņas līdzekļiem.

Konvencija aicina iesaistīties visas kompetentās valsts iestādes un dienestus, lai pret vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē varētu vērsties koordinētā veidā, izstrādājot sadarbību regulējošus noteikumus. Tāpat konvencijā uzsvērta nepieciešamība apkopot statistikas datus par gadījumiem, kad ģimenē konstatēta vardarbība.

Konvencijā ir arī normas, kas jau izriet no citiem normatīviem aktiem un neuzliek Latvijai papildu pienākumus. Piemēram, konvencijā ir ietverta nediskriminācijas klauzula, kas ir standarta pants daudzos nacionālajos un starptautiskajos tiesību aktos. Arī Latvijas Satversmē noteikts, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā un ka cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas, skaidro Labklājības ministrija.

Ņemot vērā konvencijā iekļautās prasības, ir būtiski veikt arī pasākumus ar mērķi informēt sabiedrību par vardarbības problemātiku un iespējām saņemt palīdzību, kā arī izglītot speciālistus. Labklājības ministrija katru gadu rīko sabiedrības informēšanas pasākumus par vardarbības ģimenē novēršanu, kā arī dažādus izglītojošus pasākumus iesaistītajiem speciālistiem, kuri ikdienā strādā ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām.

Lasiet ari: Lauztas kājas dēļ Kols plāno vērsties tiesā pret zinātnes centru Vizium

Konvencijas mērķis ir samazināt vardarbības ģimenē un vardarbības pret sievietēm un bērniem izplatību un tas savukārt ļaus samazināt arī vardarbības radīto seku negatīvo ietekmi gan uz pašiem cietušajiem, gan sabiedrību kopumā. Vienlaikus būs mazāk cilvēku, kas vardarbības seku dēļ vairs nevar pilnvērtīgi iesaistīties darba tirgū un sniegt ieguldījumu tautsaimniecībā.

Seko mums arī Facebook, X, Instagram un Draugiem!

Saistītās tēmas: SaeimaStambulas konvencijaUldis AugulisValdība

youtube icon
Abonēt youtube