Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa apmierināja Rīgas un Latvijas ebreju reliģiskās draudzes “Šamir” prasību pret Rīgas ebreju reliģisko draudzi par komunālo pakalpojumu atjaunošanu un nepārtrauktu nodrošināšanu Rīgā, Stabu ielā 63.

Tāpat tiesa 12.jūnijā noraidīja Rīgas ebreju reliģiskās draudzes pretprasību.

Prasītāju advokāts Aldis Alliks komentēja, ka viņam ir izdevies profesionāli palīdzēt rabīnam Menahemam Barkahanam, kurš ir liels Latvijas patriots un kuram “ilgstoši darīja pāri ar Arkādiju Suharenko saistīti cilvēki un organizācijas”. Pēc viņa domām, veids, kādā Rīgas ebreju reliģiskā draudze bija “atbrīvojusies no “Šamir” kā nevēlama telpu tiesiskā lietotāja, nedara godu nevienas reliģijas pārstāvjiem”.

Jau ziņots, ka prasītājs bija vērsies tiesā pret Rīgas ebreju reliģisko draudzi saistībā ar atbildētāja veikto Rīgas un Latvijas ebreju draudzes “Šamir” lietoto šīs ēkas pagrabtelpu atslēgšanu no ūdensapgādes, elektrības un apkures sistēmas. Prasītājs arī lūdz tiesu uzlikt atbildētājam pienākumu turpmāk nepārtraukti un netraucēti nodrošināt šīs telpas ar ūdensapgādi, elektrību un apkuri.

Par telpu lietošanu 1998.gadā noslēgta Rīgas ebreju reliģiskās draudzes un padomju ebreju Izraēlā un NVS valstīs garīgās un profesionālās atdzimšanas atbalsta fonda “Šamir” vienošanās. Saskaņā ar šo vienošanos Rīgas ebreju reliģiskā draudze nodevusi fonda rīcībā bezatlīdzības lietošanā – bez īres maksas iekasēšanas – pagrabtelpas draudzei piederošajā ēkā Rīgā, Stabu ielā 63, reliģiska un kultūras centra ierīkošanai. Fonds apņēmies apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar pagrabtelpas uzturēšanu, kā arī attiecīgu zemes nodokļa daļu. Savukārt 2001.gadā noslēgta minētā fonda un Rīgas un Latvijas ebreju reliģiskās draudzes “Šamir” vienošanās, ka draudze “Šamir” pārņem visas fonda tiesības un saistības Latvijā ar tiesībām brīvi rīkoties ar fonda iegūtām tiesībām un pilnā apjomā pildīt fonda uzņemtās saistības un pienākumus.

Tiesā prasītājs norādījis, ka laiku pa laikam starp draudzi “Šamir” un Rīgas ebreju reliģisko draudzi radušies strīdi par maksājumiem, līdz kamēr draudze “Šamir” 2013.gada 12.augustā saņēmusi no atbildētāja paziņojumu, kurā norādīts, ka namīpašums Rīgā, Stabu ielā 63, ir “neekspluatējams” un ka draudze “Šamir” nav samaksājusi parādu, kā rezultātā atbildētāja nolēmusi atslēgt ūdensapgādi, elektrību un apkuri.

Draudze “Šamir” uzskata, ka atbildētājs, atslēdzot ēku Rīgā, Stabu ielā 63, no ūdensapgādes, elektrības un apkures sistēmas, ir rīkojies prettiesiski un nepamatoti.

Saistītās tēmas:

youtube icon
Abonēt youtube