Jelgavas pašvaldība ir izsludinājusi konkursu uz Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centra direktora amatu, un no kandidātiem pašvaldība līdz ar citām prasībām sagaida speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā un labu reputāciju, liecina šodien “Latvijas Vēstnesī” publicētais sludinājums.

Tāpat no amata pretendentiem tiek prasīta akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība jurisprudencē vai citās zinātnēs, iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana, izpratne par pašvaldības iestāžu finansēšanas kārtību un iestādes budžetu, spēju orientēties sociālās drošības sistēmā un īstenot sociālo, audzināšanas darbību.

Pašvaldība novērtēs arī pieredzi institūcijas vadītāja, vietnieka, koordinējošā vai konsultatīvā darbā ar sociālo darbu saistītā jomā, labas darba organizācijas un vadības prasmes, kā arī prasmes konfliktu risināšanā, labas komunikācijas un sadarbības iemaņas. Kandidātiem jāpiemīt spējai ievērot konfidencialitāti, analītikas, sadarbības un efektīvas komunikācijas prasmēm, jābūt valsts valodas zināšanām augstākajā līmenī, kā arī labām datora lietošanas prasmēm.

Jaunajam bērnunama vadītājam būs jānodrošina labvēlīga vide intelektuālai, emocionālai, fiziskai un garīgai audzēkņu attīstībai, jānodrošina audzēkņu personības vispusīga attīstība un sagatavošana dzīvei sabiedrībā. Tāpat vadība nedrīkstēs pieļaut vardarbības iespēju bērnunamā, informējot valsts un pašvaldības institūcijas, ja tiek konstatēta pret bērnu vērsta fiziska vai emocionāla vardarbība iestādē vai ārpus tās. Jaunajam direktoram būs arī virkne citu pienākumu.

Līdz ar pieteikumu un dažādiem dokumentiem pašvaldība no amata pretendentiem līdz 5.jūlijam gaida arī vīziju par iestādes attīstības virzieniem turpmākajiem pieciem gadiem.

Direktora amata konkurss izsludināts pēc tam, kad pamest darbu nolēmusi bērnunama vadītāja Maija Neilande, lai arī pašvaldības komisija, izvērtējot Neilandes atbilstību amatam, secinājusi, ka viņa var turpināt darbu.

Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs, kas ir nonācis bērnu tiesības sargājošo iestāžu redzeslokā, aicina darbā arī vairākus aprūpētājus, psihologu un citus darbiniekus, liecina Nodarbinātības valsts aģentūras publiskotā informācija.

Saistītās tēmas:

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube