Latvijas Banka otrdien apbalvoja studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursa uzvarētājus, godinot sešus darbus, aģentūrai LETA pavēstīja Latvijas Bankā.

Konkursā pirmā vieta šogad netika piešķirta, bet gan otro vietu, gan arī trešo vietu ieguva divi darbi. Tāpat šogad pasniegtas divas veicināšanas balvas.

Konkursā otrā vieta piešķirta pētījumam “Population age structure in the EU-28: Implications for Gross Domestic Savings and Current Account” (“ES-28 iedzīvotāju vecumstruktūra: tās nozīme iekšzemes kopējiem uzkrājumiem un tekošajam kontam”), kura autori ir Korina Bobliča un Jekaterina Vidrasku, kā arī Oļega Matvejeva darbam “Impact of ECB Unconventional Measures on Monetary Policy Stance” (“ECB nekonvenciālās politikas ietekme uz monetārās politikas nostāju”).

Savukārt trešo vietu ieguvis pētījums “The ECB’s Unconventional Monetary Policy: Spillovers to the Financial Markets of Non-euro Area European Countries” (“ECB nekonvencionālā monetārā politika: ietekme uz ārpus eiro zonas esošo valstu finanšu tirgiem”), kura autori ir Jekaterina Gornostajeva un Alivija Kovaļova, kā arī darbs “Vai strukturālās reformas spēs veicināt Latvijas ekonomisko izaugsmi: BMA un GMM novērtējumu liecības”, kura autors ir Klāvs Zutis.

Savukārt veicināšanas balva piešķirta par pētījumu “Latvia’s Final year bachelor students’ emigration or stay intentions and their motivating factors: will they stay or will they go?” (“Latvijas bakalaura studiju pēdējā gada studentu emigrācijas vai palikšanas nodomi un to motivācijas faktori: vai viņi paliks vai dosies prom?”), kura autores ir Elizabete Kalnozola un Sintija Nīcgale, kā arī par darbu “Minimum wage policy and its historical effect on envelope wages in Latvia” (“Minimālās algas politika un tās vēsturiskā ietekme uz aplokšņu algām Latvijā”), kura autori ir Uģis Kampars un Roberts Veičs.

Pasākuma dalībniekus sveica Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs, kurš uzsvēra, ka šajā konkursā iesniegtie darbi tradicionāli ir kvalitatīvi un ar pievienoto vērtību makroekonomiskajā analīzē. Daudzi no godalgoto darbu autoriem pēc tam izvēlas karjeru veidot nacionālajā bankā un ir starp vadošajiem ekonomistiem. 

Godalgoto darbu autori saņēma naudas prēmijas un balvā – kolekcijas monētu “Vecais Stenders”.

Apbalvošanas ceremonijas laikā notika godalgoto darbu apspriešana un diskusija par Latvijas tautsaimniecības aktualitātēm. 

Šogad konkursā iesniegti 12 darbi. Tas ir līdzīgs skaits kā pērn, taču katru gadu aug iesniegto darbu kvalitāte. Autori ir 18 studenti no piecām Latvijas augstskolām – Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Daugavpils universitātes, Rīgas Ekonomikas augstskolas un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA.

Iesniegtajos pētījumos aplūkotas aktuālas ekonomikas tēmas: emigrācijas ietekmējošie faktori un emigrācijas sekas uz tautsaimniecības attīstību, minimālās algas ietekme uz ēnu ekonomiku, eiro zonas monetārās politikas transmisija, valsts budžeta bilances cikliskā korekcija, komercbanku izvēles kritēriji, strukturālo reformu ietekme uz izaugsmi, iedzīvotāju vecumstruktūras ietekme uz uzkrājumiem, kā arī citas tēmas.

Latvijas Banka 2016./2017. studiju gadā rīkoja gadskārtējo, piecpadsmito Latvijas augstskolu studentu zinātnisko darbu konkursu. Tā mērķis – sekmēt Latvijas un eiro zonas tautsaimniecības makroekonomisko problēmu apzināšanu un analīzi, iesaistot šajā darbā spējīgākos jaunos ekonomistus. 

Saistītās tēmas:

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube