Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumu prognozes aprēķinā par 2018.gadu pašvaldībām būs jāņem vērā nekustamā īpašuma objektu kadastrālās vērtības, paredz šodien valdībā pieņemtie grozījumi noteikumos par NĪN ieņēmumu prognozes noteikšanas kārtību.

Minētie noteikumi nosaka kārtību, kādā katrai pašvaldībai prognozē NĪN ieņēmumus nākamajam taksācijas periodam atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošā nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību.

Noteikumos ir norādītas NĪN maksātāju kategorijas un nodokļu atvieglojumu apmēri, par kādiem pašvaldības samazina prognozētā nodokļa apjomu, nosakot nodokļa ieņēmumu prognozi nākamajam taksācijas gadam.

Patlaban noteikumi nosaka, ka nodokļa apjomu samazina par 50% no taksācijas gadā personai aprēķinātās nodokļa summas par mājokļiem un tiem piekritīgo zemi, ja šai personai vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem un, ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarēta dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem.

Grozījumi noteikumos paredz, ka NĪN ieņēmumu prognozes aprēķinā pašvaldības ņem vērā nekustamā īpašuma objektu kadastrālās vērtības, kuras atbilstoši šajos noteikumos noteiktajam Valsts zemes dienests ne vēlāk kā līdz taksācijas perioda 22.jūnijam nodod katrai pašvaldībai.

Tāpat noteikumi paredz, ka Valsts zemes dienests datus NĪN prognozei 2018.gadam nosūtīs pašvaldībām līdz 2017.gada 15.jūnijam. Pašvaldības aprēķināto nodokļa ieņēmumu prognozi. Savukārt NĪN ieņēmumu prognozi Finanšu ministrija izmanto nākamā taksācijas perioda pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinā.

Saistītās tēmas:

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube