Pārgaujas novada “Ungurmuižā” šodien informēs par Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda atbalstīto “Dabas skaitīšanu”, kuru plānots pabeigt līdz 2019.gada 31.decembrim, aģentūru LETA informēja Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) pārstāve Līga Ivanova.

Pasākuma laikā tiks sniegta informācija par projekta aktivitātēm, kā arī būs iespēja piedalīties biotopa apsekojumā kopā ar ekspertu.

20.jūnijā projekts tiks prezentēts arī Rēzeknes novada “Lūznavas muižā”.

Ka ziņots, projektā paredzēto inventarizāciju trīs gadus veiks personu apvienība SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” un Latvijas Dabas fonds. “Dabas skaitīšana” ir DAP īstenots projekts.

Dabas skaitīšanu iecerēts veikt Latvijas teritorijā gan valsts, gan privātajās zemēs. Visiem ekspertiem, dodoties dabā, līdzi jābūt DAP izdotām noteikta parauga eksperta apliecībām, kas jāuzrāda zemes īpašniekam pēc to lūguma. Apliecībā būs iekļauts arī DAP kontakttālrunis, kur nepieciešamības gadījumā iegūt papildu informāciju.

Eksperti dabā apsekos teritoriju, aizpildot apsekojama anketu un kartē iezīmējot konstatētā biotopa robežu. Katram ekspertam apsekojama laikā līdzi jābūt globālās pozicionēšanas sistēmai (GPS), kas fiksē arī eksperta pārvietošanās maršrutu. Teritorijas plānots apsekot pēc vienotas metodikas. Ekspertiem nebūs nepieciešams izvērtēt dabas vērtību esamību, piemēram, intensīvi apsaimniekotās lauksaimniecības zemēs, apdzīvotās vietās, izņemot konkrētas teritorijas, kas noteiktas kā obligāti apsekojamas, piemēram, kāpu zona pilsētā un teritorijās, kurās pēdējo trīs gadu laikā jau ir veikti izpētes darbi un izsniegti saskaņojumi un atļaujas dažādu darbību veikšanai, kā piemēram, karjeri, kūdras ieguves platības un citas vietas.

Pašvaldībām un zemju īpašniekiem uz to deklarētajām adresēm katru gadu pirms lauku darbu sezonas tiks izsūtītas informatīvas vēstules, lai informētu par ekspertu apmeklējumu un eksperta atpazīšanas zīmēm. Vēstules tiks izsūtītas tiem īpašniekiem, kuru īpašumos obligāti paredzēta eksperta vizīte. Ja teritorijas apsekojuma laikā tiks atrasts ES nozīmes biotops, zemes īpašnieks par to tiks rakstiski informēts.

Informāciju par savā īpašumā esošajām dabas vērtībām zemes īpašnieks varēs iegūt arī dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” un Lauku atbalsta dienesta lauku informācijas sistēmā.

Saistītās tēmas:

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube