Piesaistot finansējumu no Eiropas Reģionālās attīstība fonda (ERAF) centralizētu publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izveidei vairs nebūs noteikts pašvaldības līdzfinansējuma apmērs, bet gan nacionālā finansējuma apmērs.

Valdība šodien atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātos grozījumus darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas noteikumos.

Līdz šim noteikumi paredzēja, ka plānotais kopējais attiecināmais finansējums šiem pasākumiem ir 137,5 miljoni eiro, tai skaitā ERAF finansējums – 116,9 miljoni eiro, valsts budžeta finansējums – 20,2 miljoni eiro un pašvaldību budžeta finansējums – ne mazāks kā 450 000 eiro. Savukārt grozījumos noteikts, ka no kopējā finansējuma 20,6 miljoni eiro ir nacionālais finansējums, kas var būt valsts budžeta finansējums, valsts budžeta dotācija pašvaldībām, pašvaldību budžeta finansējums un privātais finansējums.

VARAM skaidro, ka noteikumos ir norādīts plānotais valsts budžeta un pašvaldību budžeta līdzfinansējuma apjoms, bet nav norādīts privātā līdzfinansējuma apjoms. Ņemot vērā, ka, piesaistot ERAF finansējumu, ir paredzēts realizēt projektu “E-identitātes un E-paraksta risinājuma attīstība”, kura laikā ir tiks piesaistīts valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” kā projekta iesniedzēja līdzfinansējumu, noteikumos paredzēs arī privāto finansējumu kā līdzfinansējuma avotu.

Saistītās tēmas:

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube