(Precizēta 5.rindkopa.)

Rīga, 20.jūn., LETA. Valsts kapitālsabiedrības padome varēs no amata atsaukt arī uzņēmuma valdes priekšsēdētāju, paredz šodien valdībā atbalstītie grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā.

Likumprojektā ietverta virkne izmaiņu, tostarp paredzēts precizēt atbildības sadalījumu starp kapitālsabiedrības dalībnieku jeb akcionāru un kapitālsabiedrības valdi. Likuma grozījumi paredz, ka gadījumos, ja zaudējumi publiskas personas kapitālsabiedrībai vai tās atkarīgajai kapitālsabiedrībai nodarīti, īstenojot akcionāra vai kapitāla daļu turētāja pārstāvja likumīgu lēmumu, par tiem atbild attiecīgi akcionārs vai kapitāla daļu turētājs.

Likumprojektā arī precizēti kapitālsabiedrību padomes uzdevumi, nosakot, ka kapitālsabiedrības padome ievēl un atsauc kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāju un valdes locekļus. Līdz šim likumā bija paredzēts, ka padomes uzdevums ir ievēlēt un atsaukt valdes locekļus, bet nebija ietverts regulējums attiecībā uz valdes priekšsēdētāju.

Tāpat līdz šim ir atļauta kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšana, apmaksājot kapitāla daļas ar naudu, tikai privātā kapitāla piesaistei. Savukārt likuma grozījumos paredzēts dot iespēju piesaistīt kapitālu no pašvaldībām un citām atvasinātajām publiskajām personām, radot iespējas kopīgi un efektīvāk nodrošināt, piemēram, sabiedrisko transportu vai citus pakalpojumus plašākā teritorijā.

Likuma grozījumi arī paredz, ka koordinācijas institūcijai līdz kārtējā gada 1.oktobrim jāsagatavo un jāiesniedz Ministru kabinetam un Saeimai ikgadējais publiskais pārskatas par valstij piederošajām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām iepriekšējā gadā.

Par minēto likumprojektu vēl jālemj Saeimai.

Saistītās tēmas:

youtube icon
Abonēt youtube