Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Bāriņtiesu likumā, kas nosaka, ka bāriņtiesām turpmāk informācijas apstrāde par aizgādnībā esošām personām un aizgādņiem būs jāveic Aizgādnības informācijas sistēmā.

Minētā datu bāze ir valsts informācijas sistēmas “Integrētā iekšlietu informācijas sistēma” sastāvdaļa.

Līdz šim pastāvējušo katras bāriņtiesas izveidoto aizgādnības lietu reģistru, kas vairumā bāriņtiesu pastāv vienīgi papīra formātā, aizstās jaunā Aizgādnības informācijas sistēma.

Likumā noteikts arī informācijas apstrādes mērķis, institūcijas un personas, kurām ir tiesības saņemt un izmantot informācijas sistēmā iekļautās ziņas, institūcijas un personas, kuras sniedz sistēmai nepieciešamos datus, kā arī noteikts sistēmā iekļaujamās informācijas glabāšanas ilgums un sistēmas pārzinis.

Normatīvajā aktā arī precizēti gadījumi, kad bāriņtiesas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis būs atbrīvots no pienākuma atmaksāt pašvaldības domei izdevumus, kas tai radušies, lai minētās personas varētu apgūt tiem paredzēto mācību programmu.

Likuma izmaiņas attiecas arī uz citu jautājumu – ētikas principiem bāriņtiesu darbā. Likumā tagad noteikts, ka bāriņtiesas darbinieku vispārējos ētikas principus un uzvedības standartus izstrādās Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija. Savukārt pašreizējais regulējums nosaka, ka bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normas nosaka attiecīgās pašvaldības

dome vai attiecīgā bāriņtiesa, saskaņojot tās ar pašvaldības domi.

Grozījumi attiecībā uz ētikas normām stāsies spēkā 2017.gada 1.septembrī.

Saistītās tēmas:

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube