Saeima šodien nodeva izskatīšanai komisijās Eiropas Cilvēka tiesību konvencijas protokolu, ar ko paredzēts sniegt papildus garantijas Latvijas iedzīvotājiem, ka viņu sūdzības par iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) tiks izskatītas ātrāk un efektīvāk.

Vērtēšanai komisijai nodots 15.protokols, ar ko tiek grozīta Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija.

Konvencijā tiek saīsināts termiņš sūdzības iesniegšanai ECT, proti, personai tas būs četri mēneši pēc galīgā nolēmuma pieņemšanas nacionālajā līmenī līdzšinējo sešu mēnešu vietā. Šī norma stāsies spēkā sešus mēnešus pēc 15.protokola spēkā stāšanās, lai potenciālie sūdzību iesniedzēji varētu pienācīgi sagatavoties izmaiņām. Turklāt šis grozījums nebūs piemērojams tām lietām, kurās galīgais nolēmums nacionālā līmenī būs pieņemts pirms 15.protokola spēkā stāšanās.

Ar attiecīgā protokola ratifikāciju Latvija saviem iedzīvotājiem un arī starptautiskajai sabiedrībai apliecinās, ka atbalsta ECT vadošo lomu cilvēktiesību aizsardzībā Eiropā, teikts likumprojekta anotācijā.

Minētais protokols ir viens no ECT reformas īstenošanai izstrādātajiem instrumentiem. Tas paredz konvencijas ievadā iekļaut tajā atsauces uz valstu rīcības brīvības doktrīnu un subsidiaritātes principu. Tas nozīmē, ka primārā atbildība par konvencijā garantēto tiesību un brīvību nodrošināšanu gulstas uz konvencijas dalībvalstīm, kurām ir zināma rīcības brīvība konvencijas ieviešanā un piemērošanā nacionālajā līmenī.

Konvencijas nozīmīgākie grozījum pardz mainīt tiesnešu maksimālā vecuma slieksni, nosakot, ka uz deviņiem gadiem turpmāk drīkstēs ievēlēt personu, kas ir ne vecāka par 65 gadiem. Iepriekšējā redakcijā personai pēc 70 gadu vecuma sasniegšanas tiesneša amats bija jāatstāj, neatkarīgi no tā, cik ilgi tiesnesis bija amatā. Šī grozījuma mērķis ir ļaut augsti kvalificētiem tiesnešiem pēc ievēlēšanas ECT nostrādāt pilnu deviņu gadu termiņu, jo tiesneša amata termiņu nav iespējams pagarināt.

Tiks izslēgta iespēja pusēm iebilst pret ECT palātas lēmumu nodot lietas izskatīšanu ECT Lielajā palātā, ja izskatāmā lieta skar nopietnu jautājumu, kas var ietekmēt konvencijas un tās protokolu interpretāciju.

Saistītās tēmas:

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube