Satversmes tiesa (ST) paredzējusi skatīt lietu pēc Jaunjelgavas novada pieteikuma par valdības noteikumiem, kas nosaka minimālo skolēnu skaitu 10.klases atvēršanai vidusskolā.

Kā aģentūru LETA iepriekš informēja ST pārstāve Ketija Strazda, lieta tiks vērtēta rakstveida procesā. Atbilstoši ST likumam gala nolēmums lietā būs ne vēlāk kā 30 dienas pēc lietas izskatīšanas sākšanas.

Jau ziņots, ka pašvaldība ST apstrīdēja Ministru kabinetā pieņemto kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs.

ST aģentūrai LETA iepriekš skaidroja, ka pašvaldības atkārtoti iesniegtajā pieteikumā ir ietverts atšķirīgs prasījums – pieteikums ir papildināts ar jauniem apsvērumiem par apstrīdēto normu iespējamo neatbilstību augstāka juridiska spēka tiesību normām. Līdz ar to ST kolēģijai ir no jauna jāvērtē pieteikuma atbilstība Satversmes tiesas likuma prasībām.

Jaunjelgavas novada dome pieteikumā ST skaidroja, ka tā nespēs nodrošināt apstrīdētajās normās noteikto minimālo izglītojamo skaitu un tai nāksies slēgt Jaunjelgavas vidusskolas 10.-12.klasi. Tādējādi apstrīdētās normas liedzot īstenot pašvaldības autonomajā kompetencē nodoto funkciju, proti, nodrošināt iedzīvotāju tiesības iegūt vispārējo vidējo izglītību.

Pieteikuma iesniedzējas ieskatā apstrīdētās normas balstītas uz “mehāniskiem finanšu aprēķiniem, neņemot vērā katra novada vai pilsētas īpatnības, piemēram, iedzīvotāju skaitu vai plānoto attīstību”. Jaunjelgavas vidusskolas zemākajās klasēs esošo skolēnu skaits liecinot, ka nākotnē apstrīdētajās normās noteiktais minimālais skolēnu skaits varētu tikt atkal sasniegts.

Kā ziņots, Jaunjelgavas novada dome nebija apmierināta ar Ministru kabineta noteikto, ka divos nākamajos mācību gados, uzņemot izglītojamos 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmās klātienes izglītības ieguves formā vai attiecīgi neklātienes izglītības ieguves formā, izglītības iestāde novadā klasi varēs atvērt ar ne mazāk kā desmit izglītojamajiem 10.klasē vai 27 skolēniem vidusskolas posmā. Paredzētais 12 skolēnu minimums vienā klasē vai 32 skolēni vidusskolas posmā tiks sasniegts 2018./2019.mācību gadā.

Tāpēc pašvaldība apstrīdēja noteikumus “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”.

Tāpat vēstīts, ka dienu pirms jaunā mācību gada sākuma Jaunjelgavas novada dome nolēma neatvērt 10.klasi. Kā aģentūru LETA informēja novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks (V), šāds lēmums tika pieņemts, jo viena no skolniecēm, kurai bija jāsāk mācības 10.klasē, paziņoja, ka turpmāk mācīsies Jēkabpilī, tāpēc skolēnu skaits vidusskolas klasēs vairs neatbilstu noteikumiem.

Saistītās tēmas:

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube