Biedrības darbību, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, varēs izbeigt, ja biedrības darbība apdraud valsts drošību, sabiedrisko drošību un kārtību vai citādi ir pretrunā ar Satversmi un citiem likumiem, – paredz šodien Saeimā otrajā lasījumā atbalstītie likuma grozījumi.

Līdz šim likumā bija noteikts, ka biedrības darbību var izbeigt, ja tā ir pretrunā ar Satversmi, likumiem vai citiem normatīvajiem aktiem. Tātad ar priekšlikumiem uz otro lasījumu šim punkts papildināts, minot arī valsts drošības un sabiedriskās kārtības apdraudējumu.

Likuma grozījumi nepieciešami, ņemot vērā nacionālās drošības intereses un izvērtējot iespējamos valsts un sabiedrības apdraudējuma riskus, anotācijā norādījusi Tieslietu ministrija.

Patlaban par darbībām, kas ir pretrunā Satversmei, likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, likums paredz biedrību un nodibinājumu likvidāciju.

Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā otrajā un trešajā lasījumā vēl jāskata atbildīgajā Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā, kā arī Saeimas sēdē.

Saistītās tēmas:

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube