Ministru kabinets (MK) otrdien atbalstīja Tieslietu ministrijas (TM) sagatavotos grozījumus Krimināllikumā un saistītos likumprojektus, kuri izstrādāti ar mērķi novērst trūkumus noziedzīgi iegūtas mantas krimināltiesiskajā, kriminālprocesuālajā un izpildes regulējumā, kā arī risināt atsevišķus jautājumus attiecībā uz cietušā kaitējuma kompensācijas piedziņu, informēja TM.

Lai ieviestu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 3.aprīļa direktīvu par nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju, ar likumprojektiem paredzēts mantas konfiskācijas tiesisko pamatu ietvert Krimināllikumā un paredzēt skaidru mantas īpašās konfiskācijas regulējumu. Tāpat paredzēts pilnveidot noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas kriminālprocesuālo regulējumu un noteikt jaunu pierādīšanas standartu attiecībā uz mantas atzīšanu par noziedzīgi iegūtu, precizējot procesuālās normas attiecībā uz rīcību ar konfiscēto noziedzīgi iegūto mantu un paplašinātas iespējas konfiscēt noziedzīgi iegūtu mantu pirmstiesas kriminālprocesā, kā arī paredzētas trešo personu, kuru mantai ir uzlikts arests, bet kuras nav aizdomās turētie vai apsūdzētie, tiesības aktīvi iesaistīties kriminālprocesā, lemjot jautājumu par mantas konfiskāciju.

TM informē, ka patlaban noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpilde notiek Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Noziedzīgi iegūta manta ir manta, kas personas īpašumā ir nonākusi noziedzīga nodarījuma rezultātā, personai tā nepienākas un tā nevar atrasties civiltiesiskā apgrozībā. Tādēļ noziedzīgi iegūtas mantas izpildē piemērojami atšķirīgi principi nekā Civilprocesa likumā, un ir izstrādāts jauns likumprojekts “Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums”.

Pilnveidots regulējums arī attiecībā uz kaitējuma kompensāciju cietušajiem un tā piedziņu, paredzot, ka tiesa pati nosūtīs izpildrakstu par cietušā labā apmierinātu kaitējuma kompensāciju zvērinātam tiesu izpildītājam un cietušais – fiziskā persona – būs atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu segšanas un pienākuma norādīt piespiedu izpildes līdzekli, sākot ar 2018.gadu.

Normatīvais regulējums pilnveidots arī attiecībā uz noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildi, paredzot, ka mantas konfiskācijas izpildes procesā īpaša uzmanība pievērsta cietušajam – gan iegādājoties konfiscēto īpašumu, gan saņemot kriminālprocesā apmierināto kompensāciju. Tāpat personai, kuras manta būs konfiscēta, nebūs iespēju piedalīties un iegādāties mantu konfiskācijas izpildes procesā, kā arī paredzēts mehānisms, lai noziedzīgi iegūtās mantas konfiskācijas izpildes rezultātā jaunajam īpašniekam nebūtu jāmaksā nodokļu parādi – nekustamā īpašuma nodoklis un transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis.

Likumprojekti vēl jāpieņem Saeimā. Ar likumprojektu tekstu var iepazīties MK mājaslapā.

Informācija: BNS

Publicitātes foto

Saistītās tēmas: likumdošanaministrijaMKtieslietas

youtube icon
Abonēt youtube