Valdība otrdienas sēdē izskatīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto informatīvo ziņojumu un noteica, ka līdz 2018.gadam ministrijai jāturpina atbalstīt bezmaksas interneta un datoru izmantošanu pašvaldību publiskajās bibliotēkās ar dotāciju 437 485 eiro gadā, uzzināja Ministru kabinetā (MK).

Minētā summa katru gadu tiks piešķirta no valsts budžeta ar nosacījumu, ka šie resursi netiek izmantoti citu ministrijas izdevumu segšanai, tajā skaitā jaunu politisko iniciatīvu veidošanai. Arī līdz šim valsts atbalsts bija identisks.

Ministru kabineta komisijas sēdē iepriekš informatīvais ziņojums tika atbalstīts, taču tika uzsvērts, ka jānodrošina līdzvērtīgāki nosacījumi, jo atsevišķas pašvaldības atbalsta bibliotēkas vairāk nekā citas.

Informatīvajā ziņojumā pausts, ka vienotais bibliotēku datu pārraides tīkls aptver 811 bibliotēkas, filiālbibliotēkas un bibliotēku ārējos apkalpošanas punktus visā valsts teritorijā. Tas nodrošina pašvaldību publisko bibliotēku vienotu funkcionēšanu gan bibliotekārās darbības nodrošināšanai, gan iedzīvotāju piekļuvei internetam, saziņai ar valsti, ar autortiesībām aizsargātas informācijas resursiem, kas iespējama tikai pie šādas centralizētas tīkla infrastruktūras.

Valsts budžeta līdzfinansējums 437 485 eiro apmērā un pašvaldību budžeta līdzekļi informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem, kas ir 289,2 tūkstoši eiro, pašlaik pašvaldību bibliotēkās nodrošina optimālus apstākļus centralizētu datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskai pieejamībai, sacīts ziņojumā.

Ja valsts izvēlētos nepiešķirt finansējumu turpmākiem gadiem, tiktu pārkāptas Bibliotēku likumā noteiktās tiesību normas par bezmaksas pieeju internetam, vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem un datoriem pašvaldību publiskajās bibliotēkās, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likumā rakstītās normas par valsts pārvaldes pakalpojumu un ar tiem saistītās informācijas pieejamību privātpersonām un valsts pārvaldei, piekļuvi e-pakalpojumiem un elektronisko saziņu starp privātpersonām un valsts pārvaldi, kā arī veidotos citi ierobežojumi.

Informācija: BNS

Publicitātes foto

Saistītās tēmas: bibliotekaekonomikainternetsvalsts

youtube icon
Abonēt youtube