Vispārējā izglītībā jāakcentē vērtībizglītība, veselības izglītība, kultūrizglītība un pilsoniskā izglītība, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) norāda informatīvajā ziņojumā par situāciju vispārējās izglītības pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā.

Ziņojumā IZM pauž, ka vispārējā izglītībā ir nepieciešams veicināt sociālo kompetenču kvalitatīvu apguvi, tai skaitā akcentējot vērtībizglītības, veselības izglītības, kultūrizglītības un pilsoniskās izglītības apguvi. Ārvalstu investoru padomes Latvijā sniegtā informācija ietver vērtējumu, ka Latvijā strādājošajiem uzņēmumiem palielinās pieprasījums ne tikai pēc tehniskām kompetencēm, kas saistītas ar IT un inženierzinātnēm, bet jaunajai paaudzei problēmas rada arī sociālo kompetenču nepietiekama apguve, un darba tirgū ienāk jaunieši ar zemu vispārējās kultūras un sociālo prasmju līmeni.

IZM uzsver, ka raksturotā problemātika uzrāda, ka nozarē ir aktuāla vispārējās izglītības satura attīstība, ko 2014.–2020. gada plānošanas periodā plānots īstenot  ieviešot kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu.

Ministrija arī norāda, ka pamatizglītības satura apguve ir sadalīta daudzos mācību priekšmetos, starp kuriem integratīvās un koordinējošās saites mācību procesā ir nepietiekamas, kā rezultātā mācību process nav pietiekami fokusēts uz kompetenču apguvi, tāpec nepieciešamība paaugstināt pamatizglītības satura kvalitāti, akcentējot turpmākajām mācībām un radošai dzīvesdarbībai nepieciešamo kompetenču labāku apguvi.

Tāpat nepieciešams veikt sistemātiskas un saturiskas izmaiņas vispārējā vidējā izglītībā. Patlaban noteiktās variācijas iespējas, ļaujot vidusskolēniem izvēlēties saviem nākotnes nodomiem atbilstošu izglītības virzienu, kopumā ir noderīgi skolēnu redzesloka paplašināšanai un sistēmiskā līmenī paredz domāšanas vispusīgas attīstības iespējas. Vienlaikus pastāvošā izglītības programmu virzienu sistēma vidusskolēniem ne vienmēr spēj piedāvāt pietiekami lielu mācību stundu resursu, kas būtu nepieciešams, lai sekmīgi nodrošinātu mācības turpmāk izvēlētajā augstākās izglītības studiju programmā.

IZM uzsver, ka Latvijas pašreizējā sociālajā situācijā virzienu un mācību priekšmetu izvēle 10.klasē skolēniem nereti ir priekšlaicīga, jo vairums no viņiem šajā vecumā vēl nav nobrieduši apzinātai un mērķtiecīgai augstākās izglītības studiju programmas un nākotnes profesijas izvēlei.

 

 

Info: BNS

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube