Datu valsts inspekcija izsludinājusi konkursu uz direktora vietnieka amatu uz nenoteiktu laiku, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Amata pretendentam jābūt maģistra grādam tiesību zinātnē vai vadības zinību jomā, vismaz divu gadu pieredzei vadošā amatā, kā arī ne mazāk kā piecu gadu darba pieredzei valsts pārvaldē.

Kandidātam jābūt labām zināšanām par fizisku personu datu aizsardzību, administratīvajām tiesībām un procesu, izpratnei par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, kā arī zināšanām un izpratnei normatīvo aktu ieviešanas procesā. Tāpat pretendentam jāspēj plānot un organizēt darbu, patstāvīgi pieņemt lēmumus, viņam jābūt angļu valodas zināšanām vismaz B2 līmenī; turklāt vēlamas vācu vai franču valodas zināšanas.

Pretendentam arī jābūt labām komunikācijas, prezentācijas un sadarbības prasmēm, augstai atbildībai, precizitātei un uz rezultātu orientētai pieejai darbam, kā arī labām stratēģiskās plānošanas prasmēm.

Pretendentiem kopā ar pieteikuma dokumentiem ir jāiesniedz savs redzējums par Datu valsts inspekcijas lomu personas datu aizsardzības politikas veidošanā un īstenošanā (ne vairāk par 500 vārdiem).

Datu valsts inspekcijas direktora vietnieka amatam noteikta mēnešalga no 1166 eiro līdz 1917 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Informācija: BNS

youtube icon
Abonēt youtube