No 7. oktobra līdz 6. novembrim Smiltenes novada teritorijā tiks izsludināts sakoptības jeb spodrības mēnesis, informēja pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze.

Mēnesis notiks, balstoties uz aizvadītajā Smiltenes novada domes sēdē pieņemtu lēmumu. Pirmo reizi pašvaldība ir noteikusi jaunu kārtību – spodrības mēneša laikā Smiltenes pilsētas teritorijā netiks atļauta lapu dedzināšana, taču pašvaldība organizēs un apmaksās iedzīvotāju savāktās zāles un lapu izvešanu.

Smiltenes novada pašvaldības noteiktā spodrības mēneša laikā atļauts dedzināt ugunskuros zāli, lapas, zarus un citas augu daļas sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai un netraucē apkārtējiem iemītniekiem, tikai ārpus Smiltenes pilsētas robežām.

Sakoptības mēneša laikā Smiltenes pilsētas teritorijā iedzīvotāju savāktās zāles un lapu izvešanu apmaksā pašvaldība, ja no katras mājsaimniecības savākšanu veic ne vairāk kā vienu reizi, izvešanu piesaka iedzīvotājs, uzņēmums līdz 31. oktobrim SIA “Smiltenes NKUP”, savākto zāli un lapas liek savos maisos, kuri jānovieto ārpus sētas. Ja maisos bez zāles un lapām tiks konstatēts zaru un sadzīves atkritumu piemaisījums, maisi netiks izvesti.

Savāktās zāles un lapu izvešanu veiks SIA “Smiltenes NKUP”. Plānotais izvešanas laiks ir no 1. novembra līdz 8. novembrim. Iedzīvotāji aicināti maisus ārpus sētas novietot pēc 31. oktobra.

Pašvaldība aicina, ja vien tas ir iespējams, izpildot visas iepriekš minētās prasībās, neradot nevajadzīgas nesaskaņas un pārpratumus, kaimiņiem apvienoties – veidot vienu maisu novietošanas vietu un veikt vienotu pieteikšanos.

Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja Ilze Sausā informējusi, ka jaunā kārtība Smiltenes pilsētas teritorijā ir ieviesta tādēļ, ka iepriekšējos gados pašvaldība saņēma iedzīvotāju sūdzības un neapmierinātību par zāles, lapu un zaru dedzināšanu ugunskuros, radīto dūmu piesārņojumu. Bijuši gadījumi, kad kaimiņi savstarpēji neinformēja viens otru par dedzināšanu, kādēļ radušies konflikti. Tāpat pilsētā pastiprināti šajā periodā pie vienlaicīgas ugunskuru kurināšanas un lapu dedzināšanas veidojās dūmu smogs. Vairākās citās pilsētās ir līdzīga kārtība – lapu dedzināšana ir aizliegta un kā alternatīvu pašvaldība piedāvā apmaksātu lapu savākšanas un izvešanas akciju. Plānotais pašvaldības finansējums šai akcijai ir 3000 eiro.

Sausā aicina iedzīvotājus būt saprotošiem par jauno kārtību Smiltenes pilsētas teritorijā, izmantot pašvaldības apmaksāto savāktās zāles un lapu maisu izvešanu, savukārt visas iespējamās neskaidrības risināt, savstarpēji komunicējot.

Informācija: BNS

Saistītās tēmas: mēnesissmiltenespodrības

youtube icon
Abonēt youtube