Šodien tiks atklāts Atkarīgo centrs Olaines cietumā, kas uzbūvēts, lai nodrošinātu narkotisko un psihotropo vielu atkarīgo personu pilnvērtīgu iesaistīšanu resocializācijas pasākumos.

2013. gadā sāktais projekts bija IeVP iecere radīt apstākļus no vielām atkarīgu ieslodzīto personu intensīvai resocializācijai. Projektā šim nolūkam tika aizgūta un vietējiem apstākļiem pielāgota Norvēģijas un Polijas cietumos aprobēta metodika, organizētas personāla mācības un veiktas citas aktivitātes atkarīgo resocializācijas sistēmas izveidei ieslodzījuma apstākļos.

Centrā vienlaikus paredzēts izvietot 200 no vielām atkarīgās ieslodzītās personas.

Atkarīgo centrs Olaines cietumā uzbūvēts Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” iepriekš noteiktā projektā “Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību”. Kopējais projekta finansējums ir 8 534 418 eiro – 85% no kopējā programmas finansējuma līdzfinansē Norvēģijas finanšu instruments, bet 15% valsts budžets. Lielākā projekta finansējuma daļa izmantota tieši Atkarīgo centra būvniecībai, proti, 5 382 801 eiro.

Centra personāla lielākā daļa būs dienestā jaunpieņemtas amatpersonas, kuras aprobēs mūsdienīgas metodes darbā ar ieslodzītajiem, radot labās prakses piemērus visai Latvijas ieslodzījuma vietu sistēmai. Pateicoties jaunajai infrastruktūrai, ieslodzītie varēs izciest sodu terapeitiskajās kopienās, personāls darbosies, ievērojot savdabīgu mentoru-kontaktpersonu principu.

Darbinieki veiks gan atbalsta, gan kontroles funkciju un pildīs vienotu misiju. Atšķirībā no ierastā modeļa katram notiesātajam tiks nozīmēta atbalsta persona no darbinieku vidus, un tas soda izpildē ļaus plašāk piemērot individuālu pieeju klienta resocializācijā. Centrs būs ilustrācija tam, ka brīvības atņemšanas sods nav atriebība, bet veids, kā valsts māca likumpārkāpējam prasmes patstāvīgi dzīvot bez noziegumu izdarīšanas, norāda IeVP.

Līdz šim Latvijas cietumos novecojušās infrastruktūras dēļ bija problemātiski atkarīgajiem ieslodzītajiem nodrošināt izolāciju no narkotiskajām un psihotropajām vielām, kā arī nodrošināt priekšnosacījumus resocializācijas darbam ar speciālajām mērķa grupām. Sākot atkarīgo cilvēku resocializāciju, nepieciešams noslēgt visus piekļuves ceļus atkarību izraisošām vielām. Viņu pārvietošanās ārpus nodaļas būs ierobežota un kontrolēta. Ēku logi nebūs atverami, svaiga gaisa pieplūdi nodrošinās ventilācijas sistēma. Nodaļas telpās netiks atļauts smēķēt, fizisku aktivitāšu nolūkam uzbūvēta sporta zāle un iekārtota trenažieru telpa. Jaunais centrs sastāvēs no astoņām nelielām apakšnodaļām, kas ļaus uzturēt atsevišķu psiholoģisko mikroklimatu ikvienā no tām.

Pirmās ieslodzītās personas centrā paredzēts uzņemt jau šomēnes.

 

 

Info: BNS

Saistītās tēmas: AtkarībasCentrIeVPOlaine

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube