Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) kopš 2015.gada 1.janvāra ir pārbaudījis aptuveni 22% no 9866 publiskajām ēkām, kuru ekspluatācija ir jāuzrauga BVKB, ziņoja BVKB pārstāve Ieva Balode.

Sākot ar 2015.gada 1.janvāri, BVKB nodrošina publisku ēku ekspluatācijas uzraudzību. 2015.gadā BVKB apsekojis 2076 objektus visā Latvijā, savukārt šogad līdz 30.septembrim apsekoti 604 objekti.

Savukārt pērn 1.jūlijā BVKB sāka būvdarbu kontroli savas piekritības objektos pēc būvprojekta akcepta būvvaldē un atzīmes veikšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā. Pagājušajā gadā BVKB ekspluatācijā pieņēmis 19 būves, savukārt šogad līdz 30.septembrim ekspluatācijā pieņemti 52 objekti. Šobrīd BVKB veic būvdarbu kontroli 93 būvobjektos.

Lai ikviens varētu iepazīties ar Latvijas publisko ēku stāvokli, 2015.gada septembrī tika izveidota digitālā karte, kurā tiek atspoguļota informācija par veiktajām ēku ekspluatācijas drošuma pārbaudēm. Karte apskatāma BVKB interneta mājaslapā “www.bvkb.gov.lv”. Savukārt šogad augustā, lai ikvienam interesentam būtu pārskatāma un publiski pieejama informācija arī par kontroles rezultātiem BVKB uzraudzībā esošajos būvobjektos, izveidota būvdarbu kontroles interaktīvā karte.

“Būvdarbu kontroles kartē iespējams uzzināt ne tikai BVKB vērtējumu, bet arī atbildīgo uzņēmumu vārdus – būvdarbu veicējs, projektētājs un būvuzraugs. Šobrīd notiek darbs pie kartes uzlabošanas, lai varētu redzēt arī atbildīgo uzņēmumu vārdus, pret kuriem uzsākta administratīvā lietvedība par pārkāpumiem,” skaidroja Balode.

Sākot ar šī gada 1.janvāri, BVKB nodrošina būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un pastāvīgās prakses uzraudzību būvekspertīzes specialitātē. Kopumā BVKB šogad norisinājušies 114 eksāmeni, kurus sekmīgi nokārtojot sertifikātus saņēmuši 88 būveksperti.

Informatīvo semināru ciklu BVKB sāka 2015.gada septembrī. Pērn visā Latvijā birojs organizējis 16 seminārus, kurus klātienē apmeklējuši 852, bet interneta tiešraidē noskatījušies 1240 būvniecības procesa dalībnieku. Semināri norisinājās Tukumā, Jūrmalā, Valmierā, Liepājā, Daugavpilī, Rēzeknē, Saldū, Cēsīs, Madonā un Rīgā. Semināru dalībnieku vidū bija pārstāvji no 12 nevalstiskajām organizācijām, pārstāvji un būvspeciālisti no 98 būvniecības uzņēmumiem, kā arī dalībnieki no vairāk nekā 80 Latvijas pašvaldībām un 90 Latvijas pašvaldību būvvaldēm.

Kopumā pērn BVKB Eiropas Savienības Būvniecības nedēļā un starptautiskajā konferencē, kā arī 16 reģionālos semināros izglītojis vairāk nekā 3500 nozares profesionāļu.

Šogad līdz 30.septembrim notikuši 14 semināri, sacīja Balode. Tāpat tiek turpināta arī šogad uzsāktā sadarbība ar Latvijas pašvaldībām un pašvaldību būvvaldēm. Kopumā norisinājušās jau trīs ikceturkšņa tikšanās ar pašvaldību būvvaldēm, lai kopīgi pārrunātu būvniecības regulējuma aktualitātes, kā arī sniegtu metodisku atbalstu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos.

Kopumā 2016.gadā BVKB organizētajos pasākumos un semināros izglītots vairāk nekā 1850 nozares speciālistu.

BVKB darbu sāka 2014.gada 1.oktobrī, līdz ar jaunā Būvniecības likuma spēkā stāšanos.

 


Info: BNS

Foto: pixabay

Saistītās tēmas: BVKBPārbaudePubliskāsĒkas

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube