Labklājības ministrija (LM) iecerējusi pilnveidot iespēju saņemt trūcīgā statusu, izslēdzot normu, ka statusu nav iespējams saņemt, ja ģimenei vai personai pieder vērtspapīri, informēja LM pārstāvis Egils Zariņš.

Ņemot vērā Valsts kontroles, profesionāļu un sabiedrības iesniegtos priekšlikumus, LM ir izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta “Noteikumos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”.

Plānots no noteikumiem svītrot normu, ka par trūcīgu nevar atzīt ģimeni vai personu, ja tai pieder vērtspapīri. Tā vietā iztikas līdzekļu deklarācijā uzrādāmajos ienākumos būs jāiekļauj ienākumi no vērtspapīriem un no kapitāla, tostarp no kapitāla pieauguma. Ņemot vērā, ka praksē iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšana papīra formātā ir izņēmums, paredzēts akceptēt, ka iztikas līdzekļu deklarāciju var iesniegt arī sadarbībā ar sociālā darba speciālistu, sagatavojot to pašvaldības informācijas sistēmā.

Vienlaikus paredzēts pienākums saimnieciskās un profesionālās darbības veicējiem pašiem sagatavot un kopā ar iztikas līdzekļu deklarāciju sociālajā dienestā iesniegt izziņu, kurā tiek norādīti ieņēmumi, attaisnotie izdevumi un ienākumi. Tā tiktu gūta lielāka skaidrība par saimnieciskās darbības veicējiem, kuri ilgstoši ir pašvaldības sociālā dienesta klienti, un tiktu novērstas neskaidrības, kā izmantojama klienta sniegtā informācija par ieņēmumiem un kā aprēķināt vidējos ienākumu, norāda LM.

Tāpat plānots precizēt un sakārtot procesus, nodrošinot ģimenēm vai personām ar līdzvērtīgu ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni iespēju saņemt normatīvajos aktos paredzētos tiesiskos labumus. Izņēmumu tiek plānots saglabāt tikai attiecībā uz daudzbērnu ģimenēm – pašvaldībām saglabātas tiesības noteikt papildu nekustamo īpašumu un kustamo mantu tikai šai ģimeņu kategorijai.

Paredzēts, ka trūcīgā statusu varēs iegūt arī persona, kura nav savlaicīgi pieteikusi maksātnespēju un šobrīd nonākusi krīzes situācijā, jo nav iespēju turpināt saimniecisko darbību un arī nepietiek līdzekļu, lai pieteiktu maksātnespēju. Plānots precizēt arī naudas līdzekļu veidus, kas uzskatāmi par uzkrājumiem, un to apmēru, kas var piederēt ģimenei vai personai, lai tā varētu pretendēt uz trūcīgā statusu.

Noteikumu projekts attiecas uz trūcīgām personām, kuru atbilstību šim statusam nosaka pašvaldības sociālais dienests, izvērtējot ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas materiālos resursus – ienākumus un īpašumus.

Laika periodā no 2011. gada līdz 2015. gadam tādu cilvēku skaits, kuriem noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes vai personas statusam, samazinājies par 130 515 personām.

Noteikumu projekts šodien izsludināts valsts sekretāru sanāksmē. Tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

 

Informācija: BNS

Saistītās tēmas: PabalstiStatussTrūcīgieVērtspapīri

youtube icon
Abonēt youtube