Foto: Pexels

Valdība no valsts budžeta programmas neparedzētiem gadījumiem ir piešķīrusi finansējumu, lai laikposmā no 1.novembra līdz  31.decembrim pensijas vecumu sasniegušām personām, personām ar invaliditāti un  apgādnieku zaudējušām personām izmaksātu valsts pabalstu.

Pabalsti tiks izmaksāti šādā apmērā:

– 30 eiro mēnesī, ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs vai to kopsumma nepārsniedz 300 eiro mēnesī;

– 20 eiro mēnesī, ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs vai to kopsumma ir robežās no 301 eiro līdz 509 eiro mēnesī;

– 10 eiro mēnesī, ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs vai to kopsumma ir robežās no 510 eiro līdz 603 eiro mēnesī.

Ja cilvēks saņem nedaudz vairāk nekā ir noteiktas robežas, cipari aiz komata tiek atmesti. Piemēram, ja vecuma pensijas apmērs ir 300,94 eiro, tad centus aiz komata atmet un personai izmaksās valsts pabalstu 30 eiro mēnesī.

Kopējais valsts pabalsta izmaksas laika posms ir no šā gada 1.novembra līdz nākamā gada 31.maijam. Nepieciešamais finansējums valsts pabalsta izmaksai 2023.gadam tiks paredzēts likumprojekta “Par valsts budžetu 2023.gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam” sagatavošanas procesā.

Lasiet arī: Temperatūra dzīvokļos šoziem nepārsniegs 19 grādus pēc Celsija

Šo valsts pabalstu piešķirs un izmaksās Latvijā dzīvojošai cilvēkiem, kuriem ir valsts piešķirtās vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensijas, tai skaitā priekšlaicīgi un avansā piešķirtās pensijas. Arī tie, kas ir speciālās valsts pensijas saņēmēji, izdienas pensijas saņēmēji, kuri sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, bet kuriem vecuma pensija nav piešķirta, izdienas pensijas saņēmēji, kuri nav sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu un kuriem ir noteikta invaliditāte. Pabalstu saņems arī atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai atlīdzības par apgādnieka zaudējumu saņēmēji un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji.

Valsts pabalstu 30 eiro apmērā piešķirs un izmaksās arī Latvijā dzīvojošai personai, kura ir Latvijā piešķirtās piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti saņēmēja; pilngadīga persona, kurai Latvijas Republikā ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, un kura legāli uzturas Latvijas Republikā ar spēkā esošu Latvijas Republikas izsniegtu uzturēšanas atļauju vai termiņuzturēšanās atļauju, un kura ir sasniegusi likumā “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu vai kurai ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) lēmumu ir noteikta invaliditāte un kura nav sasniegusi likumā “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu.

Valsts pabalstu sāks izmaksāt novembrī, informē Labklājības ministrija.

youtube icon
Abonēt youtube