Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK), izvērtējot SIA “Latvijas Mobilais telefons” (LMT) sniegtos viesabonešanas pakalpojumus un piemērotās cenu politikas atbilstību Eiropas Savienības (ES) regulai par viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu ES, secināja, ka LMT pilnībā nav ievērojis regulā noteiktās prasības, tāpēc uzņēmumam uzdots līdz šā gada 1.decembrim novērst konstatēto regulas pārkāpumu.

SPRK skaidroja, ka saskaņā ar regulu 2017. gada 15. jūnijā ES tiks atcelti viesabonēšanas tarifi un mobilo sakaru lietotāji varēs saņemt pakalpojumus citā ES valstī par tādiem pašiem tarifiem kā savā valstī. Līdz 2017. gada 15. jūnijam ir noteikts pārejas periods, kurā operatoriem atļauts vietējiem tarifiem pievienot nelielu maksimālo viesabonēšanas maksu.

LMT patlaban saviem klientiem piedāvā vairākus tarifu plānus, kas iekļauj viesabonēšanas pakalpojumu, no kuriem vismaz viens neatbilst visām regulas prasībām, jo nedod iespēju lietotājiem saņemt viesabonēšanas pakalpojumu par ES noteikto maksimālo viesabonēšanas maksu.

Ņemot vērā minēto, SPRK uzdeva SIA LMT līdz šā gada 1.decembrim novērst konstatēto neatbilstību un nodrošināt, ka visiem klientiem ir pieejami viesabonēšanas tarifi, kuri atbilst regulā noteiktajām prasībām.

Vienlaikus regulatora padome nolēma noteikt LMT pienākumu līdz 10.decembrim iesniegt SPRK informāciju, kas apliecina, ka pārkāpums ir novērsts.

“Šis lēmums nozīmē to, ka visiem elektronisko sakaru komersantiem Latvijas tirgū ir jāpiedāvā tādi pakalpojumi saviem klientiem, kas atbilst aktuālajam nozares regulējumam. Mums kā nozares uzraugam ir jāizvērtē, vai sniegtie pakalpojumi atbilst noteiktajām prasībām, un jāaizstāv lietotāju intereses, kas šajā gadījumā nozīmē iespēju saņemt viesabonēšanas pakalpojumu par ES noteikto samazināto tarifu,” atzina SPRK Elektronisko sakaru un pasta departamenta direktors Andris Virtmanis.

SPRK pastāvīgi uzrauga un vērtē to, kā mobilo sakaru operatori pilda saistības, kas noteiktas ar vienoto ES regulējumu. Ja regulators konstatē, ka netiek ievērots kāds no regulā noteiktajiem pienākumiem, SPRK ir tiesības pieprasīt novērst pārkāpumu.

Informācija: BNS

Saistītās tēmas: ESLMTneievērošanaregulasviesabonēšana

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube