Interneta portālā manabalss.lv ir iespēja parakstīties par jaunu iniciatīvu, kas paredz minimālās algas palielināšanu līdz 500 EUR mēnesī, kā arī divkāršu neapliekamā minimuma palielināšanu. Lasi zemāk, kādi ir idejas autora mērķi un redzējums uz izveidoto iniciatīvu, kā arī paraksties par šo ideju, ja tev tas šķiet nepieciešams, jo vēl nepieciešamas 6 400 balsis, lai šo iniciatīvu varētu iesniegt Saeimā!

Palielināt minimālo darba algu līdz 500 EUR mēnesī un divkāršot neapliekamo minimumu (vispārējais neapliekamais minimums bez atvieglojumiem ir 75 EUR mēnēsī, tiek piedāvāts paaugstināt līdz 150 EUR mēnesī), sasniedzot citu Baltijas valstu neapliekamā minimuma līmeni. Lai sasniegtu vismaz Lietuvas un Igaunijas neapliekamā minimuma līmeni ir jādivkāršo neapliekamais minimums visām sabiedrības grupām. Tagad Latvijā gadā neapliekamais minimums ir 900 EUR, bet Igaunijā 1848 EUR, savukārt Vācijā 8354 EUR gadā. Gan OECD, kurā Latvija vēlās iestāties, gan Eiropas Komisija un Tiesībsargs savos gada ziņojumos ir norādījuši, ka Latvija nepilda savas starptautiskās saistības, kuras uzņēmās, parakstot Eiropas Sociālo hartu un Eiropas Pamattiesību hartu, visas šīs organizācijas norāda uz sociālo nevienlīdzību, zemo minimālo algu un neapliekamo minimumu.

Veikt grozījumus likumā “Par Iedzīvotāju ienākuma nodokli”, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos, palielinot minimālo darba algu līdz 500 EUR mēnesī un divkāršojot neapliekamo minimumu visām iedzīvotāju grupām (vispārējais neapliekamais minimums bez atvieglojumiem ir 75 EUR mēnesī, tiek piedāvāts paaugstināt līdz 150 EUR mēnesī). Iedzīvotājiem palielinoties algām, valsts budžets tikai iegūs, jo iedzīvotāji spēs tērēt vairāk, sekojoši budžeta ienākumi no citiem nodokļiem tikai pieaugs, valstij arī jāuzņemas atbildība par tām iedzīvotāju grupām, kas ir iestiguši parādos, jādod iespēja iedzīvotājiem pelnīt vairāk, lai ātrāk atbrīvotos no parādiem un jādara viss, lai iedzīvotājiem būtu interese maksāt nodokļus un strādāt Latvijā. Valdība jau sāk runāt, ka OECD nav pašmērķis, lai nevajadzētu pārdalīt budžetu un samazināt, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta vai citus administratīvos izdevumus par labu sociālajam budžetam, tādējādi izpildot gan esošās saistības pret Eiropas Savienību, gan solījumus OECD un samazinot sociālo spriedzi.

Divkāršojot neapliekamo minimumu visām sabiedrības grupām, arī invalīdiem, bērniem, pensionāriem un strādājošajiem, pieaugs iedzīvotāju labklājība, uzņēmējdarbības vide un pirktspēja, attīstīsies ekonomika. Paaugstinot minimālo darba algu, tiks atbalstīti mazāk apmaksātie strādājošie un Latvijas ekonomika tikai iegūs gan nodokļu ziņā, gan ekonomikas attīstības ziņā, dodot iespēju Latvijai attīstīties kā progresīvai un sociāli atbildīgai Eiropas valstij. Kā arī Latvija būs izpildījusi OECD pieprasītās sociālās pārmaiņas, lai kļūtu par tas dalībvalsti.

youtube icon
Abonēt youtube