Izdevumi sociālajai aizsardzībai Latvijā 2015.gadā bija 3,62 miljardi eiro, kas ir par 201 miljonu eiro jeb 5,9% vairāk nekā 2014.gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) publiskotie provizoriskie dati.

Tostarp izdevumi ģimeņu un bērnu atbalstam pagājušajā gadā pieauga par 24,1%, personu ar invaliditāti atbalstam – par 7,8%, bet slimības un veselības aprūpei – par 7,5%.

Statistikas pārvaldē atzīmēja, ka izdevumu kāpumu ģimenes atbalstam galvenokārt ietekmēja maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu noteikto izmaksas ierobežojumu atcelšana, kā arī izmaiņas bērna kopšanas pabalsta piešķiršanas nosacījumos no 2014.gada 1.oktobra. Pieauga izdevumi arī ģimenes valsts pabalstam, kas no 2015.gada tika noteikts atkarībā no bērnu skaita ģimenē, un valsts atbalsta programmai bērniem, kuriem netiek nodrošināta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (2014.gadā – 8,2 miljoni eiro; 2015.gadā – 11,4 miljoni eiro).

Izdevumu pieaugums personām ar invaliditāti atbalstam (izņemot ar veselības aprūpi saistītos maksājumus) par 7,8% saistīts ar izdevumu palielināšanu asistenta pakalpojumu nodrošināšanai, izdevumu pieaugumu braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā I un II grupas invalīdiem un kopšanas pabalsta palielināšanu personām ar invaliditāti no 18 gadu vecuma (līdz 2014.gada 30.jūnijam tas bija 142,29 eiro, bet no 1.jūlija – 213,43 eiro).

2015.gadā visvairāk – par 13,3% – samazinājušies izdevumi sociālās atstumtības mazināšanai, kas galvenokārt saistīts ar pašvaldību izmaksājamā pabalsta garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai izdevumu samazināšanos. Salīdzinot ar 2014.gadu, kad izdevumi GMI pabalstam bija 9,9 miljoni eiro, 2015.gadā tie samazinājās par 20,3% un bija 7,8 miljoni eiro. Labklājības ministrijas dati liecina, ka 2015.gada laikā GMI pabalsta saņēmēju skaits samazinājās no 21 tūkstoša personu janvārī līdz 15 tūkstošiem personu decembrī.

Sociālās aizsardzības izdevumi 2015.gadā veidoja 14,9% no iekšzemes kopprodukta (IKP), kas ir par 0,4 procentpunktiem vairāk nekā 2014.gadā (14,5% no IKP). Salīdzinājumam 2014.gadā sociālās aizsardzības izdevumi Igaunijā bija 14,8% no IKP, bet Lietuvā – 14,7% no IKP.

Sociālās aizsardzības izdevumi Latvijā (milj. eiro)

Saistītās tēmas: aizsardzībaLatvija

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube