Latvijas laukus lielākoties apmeklē ārvalstu tūristi no Lietuvas un Vācijas, liecina Latvijas lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” veiktā lauku tūrisma uzņēmējdarbības aptauja.

Uz jautājumu, no kādām ārvalstīm ir jūsu klienti, lauku tūrisma uzņēmēji atbildējuši, ka lielākā daļa ārvalstu tūristu ir no kaimiņvalsts Lietuvas (14%), kam ir līdzvērtīgs tūristu skaits ar Vāciju (14%). Tam seko tūristi no Igaunijas un Krievijas (12%). Dalītu piekto, sesto vietu tūristu skaita ziņā ieņem Lielbritānija un Skandināvijas valstis (8%). Retāk norādītas Āzijas valstis (6%), ASV un Nīderlande (5%), Austrija un Šveice (3%).

Trešdaļa jeb 33% lauku tūrisma uzņēmēju norāda, ka ārvalstu ceļotāju pieprasījums pēc to sniegtajiem pakalpojumiem šogad ir palielinājies par 10%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Mazāk nekā desmitā daļa jeb 8% uzskata, ka pieprasījums ir palielinājies par 25%, turpretī 2% uzskata, ka pieprasījums ir palielinājies par 50%. Savukārt 31% uzskata, ka pieprasījums šogad saglabājies nemainīgs. Nedaudz vairāk nekā desmitā daļa jeb 11% aptaujāto lauku tūrisma uzņēmēju norāda, ka pieprasījums šogad ir samazinājies par 10%, bet 5% domā, ka tas ir sarucis par 25%.

Vērtējot to, kā ir mainījies Latvijas ceļotāju pieprasījums pēc to sniegtajiem pakalpojumiem, 37% lauku tūrisma uzņēmēju norāda, ka Latvijas ceļotāju pieprasījums pēc to sniegtajiem pakalpojumiem ir saglabājies nemainīgs. Savukārt 27% norāda, ka tas ir palielinājies par 10%, bet 5% – ka pieprasījums ir kāpis par 25%. Turpretī 12% lauku tūrisma uzņēmēju norāda, ka Latvijas ceļotāju pieprasījums ir samazinājies par 10%, 7% uzskata, ka tas sarucis par 25%, bet 4% norāda, ka pieprasījums ir samazinājies par 50%.

Apmeklētāju skaitu šogad pozitīvi ietekmējušas pašu uzņēmēju veiktās mārketinga aktivitātes (80%), kam seko piedāvājuma izmaiņas (67%), ekonomiskā situācija (22%), laika apstākļi (17%) un konkurence (12%). Savukārt apmeklētāju skaitu šogad negatīvi ietekmējusi ekonomiskā situācija (49%), laika apstākļi (44%), konkurence (19%), pašu veiktās mārketinga aktivitātes (3%) un piedāvājuma izmaiņas (2%).

Kopumā 2016.gadu, salīdzinot ar 2015.gadu, lauku tūrisma uzņēmēji ir aizvadījuši ļoti līdzīgi, bet bez manāmas izaugsmes, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Aptauja veikta no šā gada septembrim līdz novembrim un tajā kopumā piedalījās 101 respondents – naktsmītņu īpašnieki, aktīvo tūrisma pakalpojumu sniedzēji, lauku labumu saimniecības – mājražotāji, amatnieki, kā arī gidi, pasākumu organizatori, tūrisma informācijas centri, un citas lauku tūrisma nozarē iesaistītas personas.

Saistītās tēmas: LatvijaLaukiTūristi

youtube icon
Abonēt youtube