Ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/2031 noteikta jauna pieeja augiem kaitīgo organismu ātrai konstatēšanai un izskaušanai Eiropas Savienības (ES) teritorijā un ierobežojumi, kas novērš šādu organismu iekļūšanu no trešajām valstīm. Regula stājās spēkā šā gada 13.decembrī, bet tajā noteiktās prasības būs pilnībā jāpiemēro no 2019.gada 14.decembra.

Regulā noteikta apsekojumu veikšanas kārtība karantīnas organismu konstatēšanai ES, savlaicīga informēšana par organismu uzliesmojumiem, rīcības plānu izstrāde ārkārtas situācijās, saskaņota fitosanitāro pasākumu piemērošana un citi pasākumi. Regula nosaka stingrākas prasības importam, paplašina regulēto augu un augu produktu kravu aptvērumu un fitosanitārā sertifikāta piemērošanu.

Regula harmonizē augu pasu sistēmu augu pārvietošanai ES, audzētāju reģistrēšanu, pirmseksporta sertifikātu izsniegšanu, nosaka stingrākas prasības aizsargājamo zonu izveidei un uzturēšanai.

Lai sagatavotos regulas prasību izpildei, Eiropas Komisijai līdz 2019.gada 14.decembrim jāpieņem vairāki būtiski deleģētie un īstenošanas tiesību akti, kas ir nepieciešami augu veselības sistēmas darbībai, piemēram, ES karantīnas organismu saraksts, regulēto augu, augu produktu un citu objektu saraksts, prioritāro organismu saraksts, augu pasu vienota forma. Katrai dalībvalstij jāpārskata nacionālā likumdošana un jāveic nepieciešamās izmaiņas.

“Augi veido pārtikas pamatu un ir daļa no vides, kurā dzīvojam. Augu slimības un kaitēkļi var ietekmēt visu lauksaimniecības nozari, augkopības produktu eksportu, stādu audzētājus un tirgotājus, pārtikas kvalitāti un cenas, kā arī iznīcināt mūsu mežus un parkus. Darbs pie jaunās regulas izstrādes uzsākts 2013.gadā ES Padomes Augu aizsardzības un inspekcijas darba grupā un tieši Latvijas prezidentūras laikā panākta konceptuāla vienošanās par tās teksta redakciju”, komentē Valsts augu aizsardzības dienesta direktore Kristīne Lifānova.

 


Foto: pexels

Saistītās tēmas: PārtikaRegulaVeselīga

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube