Atbilstoši valdības decembrī apstiprinātajai kārtībai, kādā pašvaldības sedz bērna izmaksas privātajos bērnudārzos, vecāku līdzfinansējuma daļai par bērniem līdz četriem gadiem privātajos bērnudārzos būtu jāsamazinās, bet par piecus un sešus gadus vecajiem bērniem jāsaglabājas iepriekšējā apmērā, ir pārliecināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts (VL-TB/LNNK).

Telekanāls LNT vēstīja, ka vecāki, kuru bērni apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes, šomēnes sākuši saņemt e-pastus, ka bērnudārzi ievērojami paaugstina mācību maksu, turklāt bērnudārzu vadītāji apgalvojot, ka cenas tiek celtas saistībā ar izmaiņām Ministru kabineta noteikumos.

VARAM pārstāve Kristīne Kļaveniece aģentūru BNS informēja, ka pērnā gada nogalē veiktās izmaiņas bērnu izmaksu aprēķināšanas metodikā bērnudārzos paredz, ka vecāku līdzmaksājumam par privātā bērnudārza apmeklēšanu bērnam līdz četriem gadiem ir jāsamazinās.

Tas esot redzams, detalizēti iepazīstoties ar privāto bērnudārzu izrakstītajiem rēķiniem, tomēr vecāku saņemtie rēķini apliecinot, ka privātie bērnudārzi ir būtiski pacēluši savu pakalpojumu cenas, kam neesot nekādas saistības ar metodiku.

Jaunās prasības bērnu izmaksu aprēķināšanai bērnudārzos paredz uzdevumu pašvaldībai, aprēķinot vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas pašvaldības bērnudārzā pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai, veikt atsevišķu aprēķinu par bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam, kā arī par bērniem no piecu līdz sešu gadu vecumam, kuriem tiek īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei. Atšķirības saistītas ar to, ka bērnu no pusotra līdz četru gadu vecumam pedagogi nesaņem mērķdotācijas no valsts budžeta.

VARAM aprēķini liecina, ka par bērniem vecumā līdz četriem gadiem pašvaldības līdzfinansējumam ir jāpalielinās. Līdz ar to vecāku līdzfinansējuma daļai būtu jāsamazinās.

Savukārt par bērniem no pieciem līdz sešiem gadiem, kuri maksas bērnudārzā apgūst obligāto sagatavošanos pamatizglītības iegūšanai, vecāku līdzmaksājumam bija jāpaliek tādā pašā apmērā. Šo bērnu vecākiem savos rēķinos vienlaikus ar pašvaldības līdzfinansējuma apmēru ir jābūt redzamam arī valsts līdzfinansējumam par obligātās sagatavošanās pamatizglītības iegūšanai saņemšanu.

“Diemžēl privāto bērnudārzu izmaksu segšanas politika skaidri apliecina, ka netiek ievērots princips “nauda seko bērnam”, bet visas izmaksas, neatkarīgi no bērnu vecuma tiek liktas “vienā maisā”. Izmaksu vienādošana visiem privātā bērnudārza bērniem ir nepieļaujami un kropļo izveidoto sistēmu,” norāda Eglīts.

Viņš atzīmēja, ka privātie bērnudārzi nesteidz pildīt normatīvos noteiktās prasības par savu izdevumu tāmju publicēšanu pašvaldības tīmekļa vietnē. Bērnudārzu pienākums ir sniegt pilnu atšifrējumu par bērna izmaksām, tai skaitā norādot, kuru daļu ir segusi valsts un pašvaldība, bet kuru jāpiemaksā vecākam. Atbilstoši normatīvajiem aktiem, atšifrējumā jāskaidro pozīcijas sākot no atalgojuma un ēkas uzturēšanas, beidzot ar mācību līdzekļu iegādi.

VARAM aicina pašvaldības aktīvāk sekot līdz šīs prasības izpildei un pieprasīt izdevumu tāmes no privātajiem bērnudārziem, lai vecākiem būtu iespējas pārliecināties par saņemto pakalpojumu patiesajām izmaksām. Eglītim neviļus radies jautājums, kāpēc privātie bērnudārzi, paaugstinot cenas, nekorekti atsaucas uz normatīvo regulējumu, lai gan iemesli ir pavisam citi.

Jau ziņots, ka valdība decembrī atbalstīja grozījumus kārtībā, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei, kuru mērķis bija likvidēt vairākas konstatētās nepilnības pastāvošajā kārtībā un padarīt “caurspīdīgāku” pašvaldības finansējuma sadali privātajiem bērnudārziem.

Ar grozījumiem bija paredzēts novērst nepilnības aprēķinos par viena bērna izglītošanas izmaksām bērniem no pusotra gada vecuma līdz četriem gadiem un obligātās sagatavošanas grupas audzēkņiem.

Aprēķināšanas mehānisms paredz, ka vispirms tiek aprēķināti kopējie pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumi, tajā skaitā iekļaujot iepriekšējā gada valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu atalgojumam, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, valsts budžeta dotāciju mācību līdzekļu iegādei. Kopējie izdevumi tiek izmantoti formulās, pēc kurām tiek diferencēts pašvaldību atbalsts pa bērnu vecuma grupām.

Turklāt noteikts, ka privātā izglītības iestāde, izsniedzot bērna likumīgajam pārstāvim rēķinu par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu, norāda maksas samazinājumu, par kuru saņemts pašvaldības atbalsts un mērķdotācija. Iepriekš tika konstatēti gadījumi, kad privātās izglītības iestādes izrakstītajos rēķinos bērnu vecākiem norāda tikai summu, kas ir jāmaksā pašvaldībai, un kas ir jāmaksā vecākiem. Līdz ar to izveidojās situācija, kad bērnu vecākiem nebija precīzas informācijas, par kurām izdevumu pozīcijām vecākiem ir jāmaksā.

Saistītās tēmas: bērnudārzsLīdzfinansējumsVecāki

youtube icon
Abonēt youtube