Lai veicinātu sugas aizsardzības pasākumus lielajiem plēsējiem – vilkam, lūsim un brūnajam lācim – patlaban Latvijā tiek pārskatīts un atjaunots šo sugu aizsardzības plāns, informēja Zemkopības ministrijā.

Šādi plāni pastāv visās Eiropas valstīs un to galvenais uzsvars vērsts uz sugas aizsardzības pasākumiem, kā arī cilvēku un lielo plēsēju līdzāspastāvēšanu. Sugas aizsardzības pasākumi tiek plānoti noteiktam periodam un tie regulāri jāpārskata.

Lūšu aizsardzības plāns pirmo reizi Latvijā tika izveidot 2002.gadā, bet atjaunots 2007.gadā. Arī vilku aizsardzības plāns izveidots 2002.gadā un atjaunots 2008.gadā, savukārt lāču aizsardzības plāns apstiprināts 2003.gadā, bet atjaunots 2009.gadā. Salīdzinoši veiksmīgā plānu ieviešana un aizsardzības pasākumu sistēmas funkcionēšana ļāva atstāt nemainīgus šos dokumentus ilgāku laika periodu.

Latvijas Valsts meža dienesta eksperti norāda, ka Latvijas vilku populācijas stāvoklis ir stabils un nedaudz augošs, neraugoties uz intensīvo medīšanas apjomu. Vilku populācijas apjoms noteikts ne mazāks kā 300-500 dzīvnieku. Latvijā 2016.-2017.gada sezonā pieļaujamais nomedīšanas apjoms ir 250 vilku.

Lūšu aizsardzības plāna mērķis paredz saglabāt sugas dabiskās plēsoņas funkcijas un nodrošināt nepārtrauktu Baltijas populācijas areālu. Tādēļ Latvijā jāsaglabā ne mazāk kā 600-650 lūšu. Latvijā 2016.-2017. gada sezonā pieļaujamais nomedīšanas apjoms ir 150 lūšu.

Lācis Latvijā nav medījamais dzīvnieks. Pēdējos gados Latvijā fiksēti apmēram desmit lāči, kuri visdrīzāk nākuši no Igaunijas lāču populācijas, kur mitinās ap 600-700 lāču, Tā kā Latvijā lāču sastapšana ir neikdienišķa parādība, populācijas stāvoklis tiek vērtēts kā neskaidrs. Latvijā lāču aizsardzības plāna galvenais mērķis ir neradīt šķēršļus Igaunijas un Krievijas lāču izplatībai uz dienvidiem. Lāču medības Latvijā nav paredzamas ne tuvākajā, ne arī attālākā nākotnē.

Uzsākot plāna atjaunošanu, šā gada 17.janvārī notika pirmā ekspertu apspriede, kuras laikā tika prezentēts datu apkopojums par lielo plēsēju populāciju stāvokli kopš iepriekšējās plāna aktualizācijas un apzināti turpmāk veicamie aizsardzības pasākumi. Otrajā apspriedē, kas plānota 22.februārī Salaspilī, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā “Silava”,, tiks turpināta diskusija par sugu aizsardzības pasākumiem, kā arī iespējām iestrādāt saņemtos ierosinājumus.

Lai veicinātu plāna atjaunošanas procesa norisi atbilstoši starptautiskajiem dokumentiem, apspriedē piedalīsies arī ārvalstu eksperti no Igaunijas, Lietuvas, Norvēģija un Kanādas.

Sugu aizsardzības plāna atjaunošana lielo plēsēju sugām Latvijā Eirāzijas lūsim, vilkam un brūnajam lācim notiks 2017.gadā, to veiks Valsts mežzinātnes institūts “Silava” ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

Saistītās tēmas: aizsardzībaLāčiLūšiVilki

youtube icon
Abonēt youtube