Vairāk nekā puse jeb 57% Latvijā aptaujāto cilvēku par galveno šī brīža Eiropas Savienības (ES) problēmu uzskata imigrāciju, bet terorismu par galveno problēmu sauc 45% Latvijas iedzīvotāju, liecina “Eirobarometra” ziņojums par mūsu valsti.

Latvijas un pārējo ES valstu pilsoņi par nozīmīgākajām ES problēmām uzskata imigrāciju un terorismu. Šīs problēmas visā Eiropā par nozīmīgākajām tika atzītas arī pagājušā gada pavasarī, taču šogad tās minētas retāk.

Aicināti nosaukt divas galvenās ES šī brīža problēmas, 57% Latvijā aptaujāto cilvēku minēja imigrāciju, bet terorismu nosauca 45%. Visā ES šādas atbildes sniedza attiecīgi 45% un 32% aptaujāto.

Valsts līmenī par svarīgāko problēmu Latvijas iedzīvotāji uzskata veselības un sociālās aprūpes sistēmu, kuru minējuši 42% respondentu, bet kā otro būtiskāko – bezdarbu, kuru norādījuši 30%. Pārējie eiropieši kā būtiskākās savas valsts problēmas visbiežāk minējuši bezdarbu – 30% – un imigrāciju – 26%.

Latvijas pilsoņu biežāk minētās personīgās problēmas ir cenu pieaugums, inflācija un dzīves dārdzība, kuras nosaukuši 35% aptaujāto, kā arī veselības un sociālās aprūpes sistēma, uz ko arī norādījuši 35% respondentu.

Kopumā 2016.gadā Latvijas pilsoņu vidū ir palielinājusies uzticēšanās atsevišķiem masu medijiem, piemēram, drukātajai presei, radio, interneta sociālajiem tīkliem. Salīdzinājumā ar 2016.gada pavasari Latvijas pilsoņu vidū ir samazinājusies uzticēšanās tiesai un Latvijas tieslietu sistēmai, savukārt ir pieaugusi uzticēšanās armijai, Latvijas valdībai un Saeimai.

Tāpat Latvijā ES uzticas 45% pilsoņu, kas ir salīdzinoši vairāk nekā vidēji ES, kurš šis rādītājs ir 36%.

Ceturtā daļa jeb 26% Latvijas pilsoņu uzskata, ka lietas valstī virzās pareizā virzienā. Tomēr, salīdzinājumā ar 2016.gada pavasari, vairāk nekā puse jeb 54% Latvijas pilsoņu uzskata, ka lietas valstī virzās nepareizā virzienā. Latvijas pilsoņi salīdzinoši biežāk uzskata, ka ES lietas virzās pareizā virzienā – no 21% uz 30% patlaban -, un 2016.gada rudenī šādi domājošo īpatsvars Latvijā ir lielāks nekā kopumā ES pilsoņu vidū.

Tāpat Latvijas pilsoņi visbiežāk kā vērtības, kas raksturo ES, norādījuši cilvēktiesības – 40% -, mieru – 34% -, demokrātiju – 30% – un personas brīvību, ko atzīmēja ceturtdaļa jeb 25%. Savukārt ES dalībvalstu pilsoņi kopumā visbiežāk kā ES raksturojošas vērtības norādījuši mieru, cilvēktiesības un demokrātiju.

“Eirobarometra 86” aptauja Latvijā tika veikta no 2016.gada 5. līdz 14.novembrim, un tās laikā tika aptaujāti 1007 Latvijas pilsoņi vecumā no 15 gadiem.


Foto: iStock

Saistītās tēmas: Eiropas SavienībaimigrācijaLatvijaproblēmas

youtube icon
Abonēt youtube