Pagājušā gada beigās Latvijā bija 884 400 aizņemto darbvietu, kas salīdzinājumā ar 2015.gada beigām ir pieaugums par 7 000 jeb par 0,8%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.

Tostarp privātajā sektorā gada laikā aizņemto darbvietu skaits palielinājies par 10 600 jeb 1,8%, sasniedzot 595 600, bet sabiedriskajā sektorā pagājušā gada ceturtajā ceturksnī bija 288 800 aizņemto darbvietu, kas ir par 3 600 jeb 1,2% mazāk nekā 2015.gada attiecīgajā periodā.

Pēc CSP datiem, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē ir vērojams lielākais aizņemto darbvietu kritums – par 2,5%. Straujāk darbvietu skaits samazinājās arī būvniecībā un citu pakalpojumu nozarē – katrā par 2,1%.

Gada laikā par 13,9% samazinājās kvalificētu lauksaimniecības darbinieku skaits, par 3,7% mazāk kļuvis arī kvalificētu strādnieku un pakalpojumu un par 1,8% sarucis tirdzniecības darbinieku skaits.

Savukārt lielākais aizņemto darbavietu pieaugums bijis informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarē – par 9,5% jeb 2 700 darbavietu un ūdens apgādes, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanas un sanācijas nozarē, kura darbavietu skaits palielinājies par 7,3%. Turpretī iekārtu un mašīnu operatoru profesiju pamatgrupā palielinājās par 3,7%, vadītāju pamatgrupā – par 3,3%, speciālistu – par 2,9%, vecāko speciālistu un vienkāršo profesiju pārstāvju pamatgrupās par 1,6%, bet kalpotāju pamatgrupā pieaugums ir 0,9%.

2016.gada beigās Latvijā bija 14 400 brīvu darbvietu un, salīdzinot ar 2015. gada nogali, to skaits ir pieaudzis par 4 300. Sabiedriskajā sektorā bija 5 600 brīvo darbvietu, privātajā – 8 800. No visām Latvijā pieejamajām darbvietām 1,6% darbvietu bija brīvas, sabiedriskajā sektorā – 2%, bet privātajā sektorā – 1,5%. Visaugstākais brīvo darbvietu īpatsvars bija kvalificētu strādnieku un amatnieku profesiju pamatgrupā – 1,9%, speciālistu pamatgrupā – 1,8 % un vienkāršo profesiju pārstāvju pamatgrupā – 1,8%.

Tā kā 2015.gada beigās CSP veica uzlabojumus brīvo darbvietu datu vākšanas procesā, dati līdz 2015.gada ceturtajam ceturksnim nav salīdzināmi. Lai nodrošinātu datu salīdzināmību, līdz 2017. gada jūnija beigām CSP veiks brīvo darbvietu laikrindu pārrēķinus.

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube