82% vecāku uzskata, ka pašvaldības līdzfinansējums privātajiem bērnudārziem nav pietiekams, liecina biedrības “Vecāki par izglītību” un Latvijas Privāto pirmsskolu biedrības kopīgi veiktā vecāku aptauja, kas tapusi ar portāla “Māmiņu klubs” atbalstu. Turklāt, 68% vecāku atzīst, ka privāto bērnudārzu izvēlējušies, jo nav pieticis vietas pašvaldības bērnudārzā.

Pamatojot savu izvēli, lielākā daļa vecāku uzsver, ka laika posmā, kad bērnam bija jāuzsāk apmeklēt bērnudārzu, pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs nav bijis vietas, tāpēc nekas cits nav atlicis, kā vien izvēlēties privāto pirmsskolas izglītības iestādi. Tāpat vairums vecāku papildina, ka arī gadījumos, kad vēlāk ir atbrīvojusies vieta un bijusi iespēja pārcelt bērnu, nav vēlējušies izraut bērnu no jau ierastās vides, kas tik agrīnā vecumā arī nav vēlams.

Gada pirmajos mēnešos valdība mainīja metodiku, saskaņā ar kuru pašvaldības aprēķina līdzmaksājumu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm. Neskatoties uz to, ka maksu par bērnudārziem daļēji sedz līdzfinansējums no pašvaldības, daļa tik un tā gulstas uz vecāku maciņiem. Lai noskaidrotu vecāku viedokli par esošajām izmaiņām, tika veikta aptauja, kuras rezultātā noskaidrojās, ka tikai 17% vecāku uzskata pašvaldības līdzfinansējumu privātajiem bērnudārziem par pietiekamu. Kā galvenie iemesli, kāpēc līdzfinansējums ir nepietiekams, tika minēti argumenti, ka gadījumā, ja bērnam nepietiek vietas pašvaldības bērnudārzā, privātā bērnudārza izmaksas būtu jāsedz pilnā apmērā, ka, neraugoties uz finansējuma apjomu, maksa par bērnudārzu tik un tā sasniedz pat 200 eiro (t.sk. ēdināšana) mēnesī, kas sastāda lielu daļu no ģimenes izdevumiem.

Uz jautājumu par to, vai vecāki izprot kārtību, kādā tiek aprēķināts līdzfinansējuma apjoms, pārliecinoši lielākā daļa – 78% atzina, ka neizprot vai daļēji neizprot šo kārtību. Tas ļauj secināt, ka būtu vairāk nepieciešams skaidrot metodiku un kārtību, kādā tiek veikti aprēķini, lai vecākiem veidotos lielāka izpratne, un tiktu nodrošināta procesa caurskatāmība.

Tikpat pārliecinošs vairākums – 79% vecāku uzsvēra, ka, ņemot vērā izmaiņas līdzfinansējuma aprēķināšanā, viņi nejūtas droši par nākotni, un uzskata, ka izmaksu apjoms nākotnē var pieaugt. Tikai 3% vecāku jūtos droši un uzskata, ka valdība ir atradusi piemērotāko aprēķinu variantu.

Aptaujas ietvaros vecākiem tika arī jautāts, vai viņi paši būtu gatavi iesaistīties dažādu noteikumu izstrādāšanā, kas attiecas uz ne tikai uz maksu par bērnudārzu, bet arī citiem ikdienas jautājumiem. Vairāk nekā 42% vecāku apstiprināja, ka paši būtu gatavi iesaistīties.

Aptauja interneta vidē ilga no 24. marta līdz 14. aprīlim, tajā piedalījās 382 respondenti, no tiem 14% – vīrieši un 86% – sievietes. Vidējais respondentu vecums – 32 gadi.

 


Foto: pixabay

Saistītās tēmas: AptaujabērnudārzsVecāki

youtube icon
Abonēt youtube