Šodien notiks pakāpeniska ūdenslīmeņa pazemināšana Rīgas Hidroelektrostacijas (HES) ūdenskrātuvē, lai varētu veikt Ogres un Ikšķiles aizsargdambju rekonstrukciju.

Dambjus rekonstruēs VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ). Pazemināts ūdenslīmenis Rīgas HES ūdenskrātuvē tiks uzturēts līdz 30.septembrim.

Kā informēja ZMNĪ Meliorācijas departamenta vadītāja vietnieks Edgars Griķītis, ZMNĪ no 2012. līdz 2014.gadam veica inženieraizsardzības būvju – aizsargdambju apsekošanu Ogrē un Ikšķilē. To renovācija nav notikusi 40 gadu, konstruktīvais nolietojums dzelzsbetona plātnēm pārsniedz 30%, deformācijas šuvēm 70%, asfaltbetona segumam 40%, tādēļ aizsargdambji ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī un nepieciešama to atjaunošana.

Pēc Griķīša paustā, ZMNĪ projektā paredzējusi aizsargdambju nogāzes atjaunošanu ūdenslīmeņa mainīgajā zonā, veicot jaunas stiprinājuma plātnes betonēšanu. Dambim remontēs deformācijas šuves, sakārtos dzelzsbetona parapeta blokus, pārbūvēs asfalta betona aizsargdambju virsmas nostiprinājumus. Atjaunojamajos dambju posmos izbūvēs dambja virsmas apgaismojumu, veiks teritorijas labiekārtošanu un nodrošinās vides pieejamību.

Kopumā tiks atjaunoti aizsargdambji Ogrē 2,47 kilometru un Ikšķilē 3,64 kilometru garumā, tādējādi aizsargājot pilsētas pret plūdu riskiem turpmākos 20 gadus.

No otrdienas, 15.augusta līdz 30.septembrim Rīgas HES ūdenskrātuvē būs pazemināts ūdenslīmenis līdz atzīmei 16,25-16,75 metriem Latvijas augstumu sistēmā. Ūdenslīmeņa pakāpeniska atjaunošana ūdenskrātuvē sāksies 29.septembrī.

Ūdenslīmeņa svārstības būs novērojamas arī Rīgas HES ūdenskrātuves ietekmes zonā esošo pašvaldību teritorijās Ķekavas, Ogres, Ikšķiles un Salaspils novadā.

Foto: Jānis Ogle

 

Saistītās tēmas: DaugavaĶeguma HESŪdens līmenis

youtube icon
Abonēt youtube