XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanai un nodrošināšanai papildu nepieciešami 1,836 miljoni eiro, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotais informatīvais ziņojums papildu finansējuma pieprasījumu 2018.-2020.gadam XVIII Baltijas studentu dziesmu un deju svētku “Gaudeamus” un XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku nodrošināšanai.

Dziesmu un deju svētku likums nosaka, ka Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki notiek reizi piecos gados starplaikā starp Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem. Nākamos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus ir paredzēts rīkot Rīgā 2020.gada jūlijā, plānojot, ka piedalīsies ap 35 000 dalībnieku. IZM līdz 2019.gada 1.janvārim plāno iesniegt apstiprināšanai valdībā rīkojumu par svētku norises laiku un vietu. Pēc tam tiks sākta precīza visu svētku norišu pasākumu plānošana un dalībnieku skaita noteikšana.

Lai nodrošinātu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanu un norisi 2020.gadā, kopumā 2018.gadā nepieciešami 264 139 eiro, 2019.gadā – 413 640 eiro un 2020.gadā – 6 063 623 eiro. Pavasarī tika atbalstīta bāzes izdevumu 2018., 2019. un 2020.gadam palielināšana Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā “Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki” 2018.gadā par 116 989 eiro, 2019.gadā par 146 058 eiro un 2020.gadā par 4 641 751 eiro.

Izvērtējot svētku sagatavošanas un norises nozīmīgumu un gan paredzamus, gan neparedzamus apstākļus svētku nodrošināšanā, IZM sadarbībā ar Iekšlietu ministriju (IeM), Veselības ministriju (VM) un Nacionālo elektroniskās plašsaziņas līdzekļu padomi (NEPLP) izstrādāja indikatīvo papildu nepieciešamo valsts budžeta finansējumu no 2018.gada līdz 2020.gadam kā starpnozaru prioritāro pasākumu “Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšana – starpsvētku pasākumu rīkošana un XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošana un norises nodrošināšana”, paredzot papildus izdevumus 2018.gadā – 147 150 eiro, 2019.gadā – 267 582 eiro un 2020.gadā – 1 421 872 eiro.

IZM kopumā XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanai un norises nodrošināšanai 2018.gadā nepieciešami  264 139 eiro (repertuāra sagatavošanai, starpsvētku pasākumu, kuri mērķtiecīgi notiek reizi piecos gados – 10.Latvijas zēnu koru salidojuma, Latvijas izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru konkursu un laureātu koncerta, Latvijas izglītības iestāžu bērnu simfonisko orķestru festivāla un Latvijas folkloras kopu nacionālā sarīkojuma rīkošanai), 2019.gadā – 413 640 eiro (repertuāra sagatavošanai, starpsvētku pasākumu – repertuāra apguves pārbaudes skašu, koru, tautas deju, mūsdienu deju, pūtēju orķestru modelēšanas koncertu un II Tautas mūzikas festivāla “Lai balstiņ(i)s tālu skan!” u.c. rīkošanai) un 2020.gadā svētku sagatavošanas un norises nodrošināšanai – 5 398 845 eiro.

Lai izpildītu Dziesmu un deju svētku likumā noteiktās prasības XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā, IeM 2020.gada budžetā nepieciešams finansējums 145 159 eiro apmērā. Mainoties darba stundas likmes apmaksai Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, IeM sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai pasākuma norises laikā, iesaistot amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, salīdzinot ar 2015.gadu, ir palielinājies nepieciešamais finansējums 30 069 eiro apmērā.

Savukārt VM neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai svētku dalībniekiem un skatītājiem 2020.gada budžetā kopā nepieciešamais finansējums ir 135 382 eiro.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un plašu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumu atspoguļošanu un dokumentēšanu, 2020.gadā Valsts SIA “Latvijas Televīzija” (LTV) nepieciešami 329 237 eiro un Valsts SIA “Latvijas Radio” (LR) – 55 000 eiro.

LR plāno plašākā apjomā atspoguļot šo pasākumu norisi programmās – gan nodrošinot lielāku tiešraižu skaitu, gan veidojot oriģinālmateriālus, papildus veidojot arī multimediālos materiālus par Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Savukārt LTV 2020.gadā plānots plašs svētku atspoguļojums jau ierastajās ziņu, kultūras un bērnu programmās, arī saturam krievu valodā atvēlētajos raidījumos un multimediju platformām paredzētajos digitālajos produktos. Tāpat LTV plāno ieguldīt XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku translāciju nodrošināšanā 150 108 eiro.

IZM aprēķini 2020.gadam veikti, ņemot vērā iepriekšējo, XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 2015.gadā, pieredzi, norises vietu un pasākumu tehniskā nodrošinājuma izmaksas, kas veido palielinājumu par 275 000 eiro, apsardzes, uzraudzības un videonovērošanas, drošības sistēmu un kārtības nodrošinājuma izmaksas (palielinājums par 85 000 eiro), svētku dalībnieku elektronisko identifikāciju iepriekšējo dalībnieku identifikācijas plastikāta karšu vietā, izveidojot dalībnieku elektroniskās identifikācijas, reģistrācijas un uzskaites sistēmu (palielinājums par aptuveni 70 000 eiro).

Plānots, ka par aptuveni 84 600 eiro palielināsies atlīdzības izmaksas, jo ir nepieciešams iesaistīt lielāku darbinieku skaitu, kā arī ņemts vērā minimālās darba algas palielinājums. Plānots, ka prognozējamais dalībnieku skaits nepārsniegs iepriekšējo svētku dalībnieku skaitu, bet tiek palielināts dalībnieku uzturēšanās dienu skaits svētku laikā, lai mazinātu bērnu noslodzi mēģinājumu un koncertu norises laikā. Tāpat par aptuveni 875 000 eiro palielinātas izmaksas svētku dalībnieku ēdināšanas pakalpojumam un par aptuveni 525 000 eiro – izmitināšanas/naktsmītņu pakalpojumam. Veicot aprēķinus, apzināta situācija, ka saistībā ar jaunajām prasībām Ugunsdrošības noteikumos, kuri stāsies spēkā 2019.gada 1.janvārī, palielināsies izmitināšanas pakalpojuma izmaksas.

Pamatojoties uz informatīvajā ziņojumā par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku darba organizācijas izvērtēšanas komisijas secinājumiem, ieteikumiem un rekomendācijām turpmāku pasākumu rīkošanai, KM sagatavojusi Dziesmu un deju svētku likuma grozījumu projektu, nosakot tajā nepieciešamību izveidot Operatīvās vadības grupu, kuras sastāvā iekļauj pārstāvjus no IeM (Valsts policija; Drošības policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests), VM (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Slimību profilakses un kontroles centrs), Rīgas pilsētas pašvaldības (Rīgas pašvaldības policija, RD Satiksmes departaments) un pārstāvi no Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku vai Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīkotāja. Operatīvās vadības grupas pienākums ir nodrošināt Dziesmu un deju svētku pasākumu nepārtrauktu preventīvu vadību un, nepieciešamības gadījumā, arī ārkārtas situācijas vadību.

Lai nodrošinātu pasākumu norises un dalībnieku drošību un uzraudzību, ir nepieciešamība pēc papildu finanšu līdzekļiem Operatīvās vadības grupas darbības tehniskajai (videonovērošanas aparatūra un sistēmas izveide, trauksmes sistēmas noma un izvietošana), kā arī dalībnieku uzskaites un reģistrācijas nodrošināšanai gan svētku sagatavošanas, gan svētku norises laikā.

Līdz ar to, lai nodrošinātu Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību, Ministru kabinetam jāpieņem lēmums pasākumu norises konceptuālam atbalstam un nepieciešamajam papildu finansējumam XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanai un nodrošināšanai kopā 1 836 604 eiro apmērā.

Šo informatīvo ziņojumu valdība plāno skatīt rīt, 22.augusta sēdē.

Komentāri 0

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Draugiem.lv pase
youtube icon
Abonēt youtube