Vardarbība pret sievietēm ir nopietna problēma ar tālejoši negatīvām sekām, kas pasaulē un arī Latvijā skar vidēji katru trešo sievieti un bērnu. Statistika liecina, ka pasaulē kopumā pusē no sieviešu slepkavību gadījumiem vainīgais ir kāds no tuvākajiem cilvēkiem – upures laulātais, partneris vai cits radinieks. Eiropas Savienības dalībvalstīs fizisku un/vai seksuālu vardarbību no esošā vai bijušā partnera savas dzīves laikā vidēji piedzīvo 22% sievietes, bet Latvijā – 32% sievietes.

Vēl pavisam nesen lielākajā daļā pasaules valstu vardarbības fenomens tika uzskatīts par upura un varmākas privātu jautājumu, kurā valsts loma bija ļoti ierobežota. Tikai pēdējo divdesmit gadu laikā starptautiskā sabiedrība ir uzsākusi problēmas aktualizēšanu, kā rezultātā vardarbība pret sievietēm tiek uzlūkota kā cilvēktiesību aizskārums, kura izskaušana ir valsts un visas sabiedrības interesēs. Mūsdienās vardarbība pret sievietēm un meitenēm ir viens no izplatītākajiem un sistemātiskākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem visā pasaulē.

Latvija ir viena no tām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kurās vardarbība pret sievietēm ir īpaši izplatīta parādība. Visvairāk situācijas nopietnību atspoguļo izsaukumu skaits par konfliktiem ģimenē, ko saņem Valsts un pašvaldību policijas – jaunākā statistika liecina, ka Valsts policija ik dienu saņem vairāk nekā 20 šāda veida izsaukumu. 2015.gadā pie kriminālatbildības sauktas kopumā 143 personas, kas veikušas noziedzīgus nodarījumus pret saviem pilngadīgajiem tuviniekiem, tai skaitā, 17 gadījumos par slepkavību, 45 gadījumos par tīšu smagu miesas bojājumu izdarīšanu, ieskaitot tādus, kas izraisījuši cietušā nāvi, un 8 par izvarošanu vai seksuālu vardarbību. Aptuveni 93,7% gadījumu kriminālprocess ierosināts pret vīriešiem; aptuveni 60,0% gadījumu cietušās personas bijušas sievietes.

2017.gada 1.martā Labklājības ministrija sadarbībā ar krīžu un konsultāciju centru “Skalbes” un biedrības “Streetbasket” platformu “Ghetto Games” uzsāka projekta “Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm “Vardarbībai patīk klusums”” īstenošanu. Projekta mērķis ir vairot sabiedrības izpratni un veicināt nulles toleranci pret visa veida vardarbību pret sievietēm un meitenēm, kā arī mainīt sabiedrības attieksmi un rīcību, saskaroties ar vardarbību. Viens no projekta uzdevumiem ir novērst vardarbīgu uzvedību jauniešu vidū un veicināt cieņu pret sievietēm, iedvesmojot jauniešus un stiprinot uzskatu, ka vienlīdzīgas attiecības ir vērtība. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Komisijas programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” finansiālu atbalstu.

Vardarbības tēma tiek aktualizēta arī citur pasaulē. Skaistumkonkursā “Mrs. Universe 2017”, kas pašlaik notiek Durbānā (Dienvidāfrikas Republika), un kurā Latviju pārstāv ogrēniete Zanda Panava, vardarbība ģimenē un vardarbība pret sievietēm ir centrālais temats. Konkursa laikā dalībnieces tiek aicinātas iesaistīties cīņā pret vardarbību, publiski nosodot to un aicinot nepieļaut vardarbīgas attiecības līdzcilvēku ģimenēs. Līdztekus konkursam tiek organizēta arī globāla mēroga kampaņa “One Voice “, kuras ietvaros konkursa dalībnieces no vairāk nekā 50 valstīm organizē vietēja mēroga iniciatīvas sabiedrības informēšanai un nulles tolerances veicināšanai attiecībā uz vardarbību pret sievietēm.

Apvienojot projekta un konkursa tematiku un mērķus, Labklājības ministrija, “Ghetto Games” un Zanda Panava šodien Ogrē organizēja flašmobu jeb zibakciju ar mērķi aicināt ogrēniešus aizdomāties par savu rīcību, saskaroties ar vardarbību pret sievietēm. Zibakcija notika plkst. 18:11 Pļavas ielā, kad aptuveni 15 cilvēki visas ielas garumā sinhroni sastinga, liekot garāmgājējiem plūst cauri stindzinoši sastingušai cilvēku masai, kas monotoni atkārtoja saukli “Neklusē, iesaisties!”. Zibakcijas dalībnieki bija tērpušies melnā apģērbā, un viņu sejas sedza baltas maskas ar uzrakstu “Vardarbībai patīk klusums”, kā arī tēmturiem #Neklusē un #OneVoice. Zibakcijas tematika simbolizē mūsu attieksmi pret vardarbību – gandrīz katrs trešais pazīst kādu, kura ģimenē notiek vardarbība, taču tikai retais iesaistās problēmas risināšanā. Nereti mēs nezinām, kā rīkoties, vai nejūtamies droši par to, ka mūsu izvēlētā rīcība ir pareiza un adekvāta. No otras puses, paši vardarbības upuri izvēlas noklusēt piedzīvoto vardarbību, kaunoties par to vai domājot, ka situāciju nav iespējams atrisināt. Baltās maskas uz melnā apģērba fona simbolizē slēpto sienu starp vardarbības upuri un līdzcilvēkiem, kuru pārvarēt ir iespējams tikai tad, ja ir gatavība un uzņēmība neklusēt un iesaistīties.

Zibakcijas laikā vienlaikus tika popularizēts arī bezmaksas informatīvais atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem 116006, kura darbību nodrošina biedrība “Skalbes”. Minētais tālrunis Latvijā darbojas kopš 2016.gada 1.janvāra, un kopš tā ieviešanas atbalstu saņēmuši ne vien noziegumos cietušie, bet arī noziegumu aculiecinieki un upuru līdzcilvēki. 2017.gadā minētā tālruņa speciālisti snieguši atbalstu 772 zvanītājiem, no kuriem 67% bijušas sievietes, pārējie – vīrieši un bērni. Aktuālāko zvanu skaitā nemainīgi saglabājas vardarbība, kas veido gandrīz trešo daļu no konsultāciju kopskaita.

Labklājības ministrija, “Ghetto Games” biedrība “Skalbes” un skaistumkonkursa “Mrs. Universe 2017” dalībniece no Latvijas, ogrēniete Zanda Panava aicina neklusēt. Ja jūsu ģimenes locekļu, draugu, kolēģu, kaimiņu vai paziņu lokā ir cilvēki, kas cieš no regulāras emocionālas, ekonomiskas, fiziskas, seksuālas vai jebkādas cita veida vardarbības, neklusējiet! Atbalstiet upuri un iedrošiniet vērsties pēc palīdzības!

 

youtube icon
Abonēt youtube