Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā bērnu pilnvērtīgākai aizsardzībai, kas Valsts probācijas dienestam (VPD) paredzēs pienākumu ziņot bāriņtiesai par probācijas klientiem, kas notiesāti seksuālos noziegumos.

Pašreizējā likuma redakcija nosaka VPD pienākumu informēt bāriņtiesu par probācijas klientiem, kuri atrodas VPD uzraudzībā un kuri ir notiesāti vai iepriekš ir bijuši notiesāti par tīšiem vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem vai noziedzīgiem nodarījumiem pret dzimumneaizskaramību un tikumību.

Minētā tiesiskā regulējuma pamatā ir sabiedrībā aktuāla prasība pēc iespējas efektīvākas bērnu aizsardzības pret tīšiem vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem, noziedzīgiem nodarījumiem pret dzimumneaizskaramību un tikumību, uzsver Tieslietu ministrijas (TM) pārstāvji.

TM skaidro, ka praksē ir konstatētas nepilnības esošajā regulējumā, proti, likums neuzliek par pienākumu VPD ziņot bāriņtiesai par tiem probācijas klientiem, kuriem piemērots piespiedu darbs vai kuri izcieš papildsodu – probācijas uzraudzība, un kuri ir notiesāti par tīšiem vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem vai noziedzīgiem nodarījumiem pret dzimumneaizskaramību un tikumību.

Kā norāda TM, ņemot vērā iepriekšminēto, pašreizējais likuma regulējums tikai daļēji sasniedz mērķi – aizsargāt bērnus no tīšiem vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem, noziedzīgiem nodarījumiem pret dzimumneaizskaramību un tikumību -, jo bāriņtiesa nesaņem informāciju par visām potenciāli bīstamajām personām.

Turklāt spēkā esošais regulējums neparedz informācijas nosūtīšanu bāriņtiesai, ja probācijas klients maina dzīvesvietu. Līdz ar to bāriņtiesa, uz kuras darbības teritoriju attiecīgais probācijas klients pārceļas dzīvot, neuzzina par šīs potenciāli bīstamās personas ierašanos tās darbības teritorijā.

Ņemot vērā minēto, VPD likumā tagad noteikts pienākums probācijas dienestam ziņot bāriņtiesai arī par tiem probācijas klientiem, kuriem piemērots piespiedu darbs vai kuri izcieš papildsodu – probācijas uzraudzību, un kuri ir notiesāti par tīšiem vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem vai noziedzīgiem nodarījumiem pret dzimumneaizskaramību un tikumību.

Tāpat būs noteikts, ka probācijas klienta dzīvesvietas maiņas gadījumā jāsniedz ziņas par probācijas klientu tai bāriņtiesai, uz kuras darbības teritoriju probācijas klients ir pārcēlies dzīvot.

Foto: ilustratīvs materiāls

youtube icon
Abonēt youtube