Foto: Unplash.com

Apkopojot bāriņtiesu sniegto informāciju par darbu aizvadītajā gadā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) fiksējusi satraucošu tendenci – ievērojami pieaudzis bāriņtiesu atzinumu skaits lietās, kad vecāki šķiršanās gadījumā nespēj vienoties par bērna saskarsmes un aizgādības tiesībām, un rezultātā bieži vien bērns tiek ierauts ilgstošā tiesvedības procesā.

No bāriņtiesu sniegtajiem datiem secināms, ka 2020.gadā Latvijas bāriņtiesās pieņemti atzinumi pēc tiesas pieprasījuma par bērna saskarsmes un aizgādības tiesībām par 934 bērniem (2019.gadā – par 842 bērniem), tātad šādu gadījumu bijis par 92 gadījumiem vairāk nekā iepriekšējā gadā. Jāpiebilst, ka arī iepriekšējā gadā jau tika novērots šādu lietu skaita pieaugums.

Bērnu traumatizēšanas vecāku savstarpējo konfliktu rezultātā jautājumu VBTAI aktualizēja 2020.gada pavasarī, rīkojot konferenci “Bērns – ķīlnieks vecāku strīdā” un iniciējot diskusiju medijos un plašākā sabiedrībā par kaitējumu, ko bērnam nodara vecāku nespēja vienoties, turklāt izmantojot bērnu kā ieroci savstarpējos strīdos.

Kopumā bāriņtiesās pieņemti 10 766 lēmumi, tostarp 112 lēmumi par bērna vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu, divi lēmumi par atļauju stāties laulībā pirms 18 gadu sasniegšanas un viens – par pilngadības piešķiršanu pirms termiņa.

No bāriņtiesu sniegtās statistikas secināms, ka pieaudzis arī ģimeņu, kurās netiek pietiekami nodrošināti apstākļi bērnu pilnvērtīgai attīstībai un par kurām informēts sociālais dienests, skaits – 2020.gadā tādu bijis 1480, bet gadu iepriekš – 1438. Aizgādības tiesības pērn pārtrauktas 1038 vecākiem (2019.gadā – 1162 vecākiem), turklāt par 296 personām atkārtoti (2019.gadā – par 318 personām).

Lielākā bērnu grupa, kuru vecākiem pārtrauktas aizgādības tiesības, ir vecumā no 4-12 gadiem. Gadījumos, kad konstatēta vardarbība pret bērniem, aizgādības tiesības pārtrauktas 163 vecākiem (2019.gadā – 175 vecākiem). Bāriņtiesas pieņēmušas vienpersoniskos lēmumus par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem 377 reizes (2019.gadā – 394 reizes).

Ārpusģimenes aprūpē atrodas 6004 bērni, secināms no bāriņtiesu sniegtās informācijas (2019.gadā – 6252 bērni). No tiem audžuģimenēs dzīvo 1377 nepilngadīgiem (2019.gadā – 1355), aizbildnībā – 4059 nepilngadīgie (2019.gadā – 4276), bet ārpusģimenes aprūpes iestādēs – 568 bērni (2019.gadā – 621).

youtube icon
Abonēt youtube