Valsts kontroles (VK) revīzijā secināts, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) pērn nav savlaicīgi atmaksājis pārmaksātos nodokļus 23,6 miljonu eiro apmērā, otrdien žurnālistus informēja valsts kontroliere Elita Krūmiņa.

“Lai nodrošinātu vienlīdzīgu un godprātīgu attieksmi pret iedzīvotājiem, VID ir jābūt konsekventiem savā darbībā, gan iekasējot nodokļus, gan atmaksājot pārmaksātos nodokļus, kā arī samazinot administratīvo slogu. VID ir jārāda piemērs, ievērojot visas tās pašas prasības, kas jāizpilda ikvienam nodokļu maksātājam,” sacīja Krūmiņa.

VK norāda uz četriem aspektiem VID darbībā, kas norāda uz trūkumiem vienlīdzīgas un godprātīgas attieksmes nodrošināšanā pret iedzīvotājiem. Pirmkārt, VK revīzijā ir konstatējusi, ka VID 2016.gadā nav savlaicīgi atmaksājis pārmaksātos nodokļus 23,6 miljonu eiro apmērā. Kavējot likumā noteikto atmaksas termiņu, VID nodokļu maksātājiem atmaksājamo summu nepalielināja ar nokavējuma naudu kopumā 30 000 eiro apmērā.

Otrkārt, VK ir secinājusi, ka tiesību akti viennozīmīgi nenosaka, kādā termiņā pēc fiziskās personas nāves ir dzēšamas nodokļu pārmaksas. Tāpēc pastāv iespēja, ka VID ir dzēsis nodokļu pārmaksas mirušām personām laikā, kad uz nodokļu pārmaksu vēl bija tiesīgi pieteikties mantinieki. Pērn VID dzēsa gandrīz 300 personu, kuras mirušas 2015.gadā, nodokļu pārmaksas 44 000 eiro apmērā. 2016.gadā 392 mirušo personu nodokļu pārmaksas ir 55 000 eiro apmērā. Mantiniekiem ir tiesības šīs pārmaksas atgūt mantošanas procesā, taču mantinieki atbilstoši normatīvajiem aktiem nevar no VID iegūt informāciju par nodokļu pārmaksas apmēru.

Treškārt, 2016.gadā VID desmit mēnešus strādājis, neievērojot izmaiņas likumā attiecībā uz izslēgšanu no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistra. Brīdinājumu par izslēgšanu no PVN maksātāju reģistra nodokļu maksātājiem VID nosūtīja vidēji par 15 dienām ātrāk par likumā noteikto termiņu. Līdz ar to nodokļu maksātāji arī ātrāk izslēgti no reģistra, liedzot iespēju likumā noteiktajā termiņā pēc savas iniciatīvas novērst iespējamās izslēgšanas iemeslus, iesniedzot PVN deklarāciju. Valsts kontroliere, komentējot atklātos trūkumus VID darbībā, uzsver, ja likumus neievēro nodokļu administrācija, arī nodokļu maksātājiem zūd motivācija ievērot pienākumus.

VK ieskatā godprātīgu attieksmi pret iedzīvotājiem veicina arī administratīvā sloga mazināšana. Revīzijā ir konstatēts, ka 2016.gadā gandrīz 9000 pensionāru ar invaliditāti, automātiski nepiemērojot šīm personām pienākošos atvieglojumus, tika izmaksāta mazāka pensija, nekā faktiski pienāktos. Rezultātā ik mēnesi ieturēts vidēji par 12,4 eiro lielāks iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN). Pensionāriem tiek prasīts aizpildīt elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā, kur jānorāda informācija par invaliditāti, kas jau ir gan VID, gan Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kas aprēķina pensijas, rīcībā. Vairāk nekā 800 no šīm personām 2016.gadā ir mirušas un nevarēs izmantot tiesības iesniegt ienākumu deklarācijas, lai saņemtu pārmaksāto IIN, norāda VK.

VK atzīmē, ka VID pienākums ir ne tikai iekasēt un administrēt nodokļus, bet arī rūpēties par to, lai visi nodokļi nonāktu Valsts kasē paredzētajā apmērā un termiņā un mazinātos iespēja nodokļu maksātājiem izvairīties no nodokļu nomaksas. VK revīzijā atklātais norāda uz to, ka praksē VID nodokļu kontrole, kā arī preventīvie pasākumi ir nepietiekami. Piemēram, VID nepiemēro sankcijas nodokļu maksātājiem, kas izslēgti no PVN maksātāju reģistra par likumā noteikto pienākumu nepildīšanu. Pēc revidentu aplēsēm, 2016.gadā valsts budžetā nav saņemts PVN apmēram 2,4 miljonu eiro apmērā. Kontroles trūkumu izgaismo arī fakts, ka pērn 77% elektroenerģijas nodokļa maksātāju (elektroenerģijas ražotāji, tirgotāji) nav iesnieguši elektroenerģijas nodokļa deklarācijas un Valsts kasē nav ieskaitīts elektroenerģijas nodoklis vismaz 300 000 eiro apmērā.

youtube icon
Abonēt youtube