Pretēji publiskajā telpā izskanējušajai informācijai, nav paredzēts paaugstināt naudas sodu par nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņa neievērošanu vai to neiesniegšanu. Naudas sodu paredzēts diferencēt un noteikt samērīgāku – atkarībā no kavēto dienu skaita, aģentūru LETA informēja Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Būtiskākās likuma grozījumos paredzētās izmaiņas ir saistītas ar to, ka turpmāk protokolu-lēmumu par nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņa neievērošanu vai to neiesniegšanu automātiski ģenerēs VID elektroniskā informācijas sistēma, un nodokļu maksātājam tiks piemērota administratīvā atbildība bez viņa klātbūtnes. Par šo protokolu-lēmumu VID triju darbadienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas paziņos nodokļu maksātājam, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Ievērojot “Konsultē vispirms” principu, VID piecas dienas pirms attiecīgās deklarācijas iesniegšanas termiņa nodokļu maksātājiem VID EDS nosūtīs atgādinājumu par drīzumā iesniedzamo deklarāciju, vienlaikus informējot par iespējamo administratīvo atbildību par deklarācijas iesniegšanas termiņa neievērošanu.

VID atgādināja, ka jau kopš 2016.gada EDS ikvienam ir pieejams deklarāciju kalendārs, kurā jau laikus tiek atgādināts par deklarāciju iesniegšanas termiņiem. Gadījumā, ja nodokļu maksātājs paredz, ka objektīvu iemeslu dēļ viņam nebūs iespējams iesniegt deklarāciju noteiktajā termiņā, ir iespējams laicīgi pilnvarot citas personas veikt šo pienākumu.

Šāds risinājums padarīs administratīvā soda piemērošanas procesu daudz vienkāršāku, ļaus izvairīties no atšķirīgas attieksmes un piemērot atbildību visiem nodokļu maksātājiem, kuri neievēro deklarāciju iesniegšanas termiņus vai izvairās no to iesniegšanas vispār, norādīja VID.

Jaunais regulējums noteiks, ka, fiksējot VID informācijas sistēmās administratīvo pārkāpumu saistībā ar deklarāciju iesniegšanas termiņa neievērošanu un neiesniegšanu, nodokļu maksātājam tiks uzlikts attiecīgajam administratīvajam pārkāpumam paredzētais minimālais naudas sods.

Dažos gadījumos sods var būt pat mazāks nekā līdz šim, akcentēja VID. Piemēram, ja šobrīd sods par nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņa kavējumu vairāk par 30 kalendāra dienām ir no 281 līdz 700 eiro, tad plānots, ka turpmāk sods par nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņa kavējumu no 21 līdz 30 kalendāra dienām tiks piemērots 151 eiro apmērā. Savukārt sods par nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņa kavējumu vairāk par 30 kalendāra dienām tiks piemērots 281 eiro apmērā, kas pielīdzināms deklarācijas neiesniegšanai.

Arī turpmāk nodokļu maksātājam būs tiesības pārsūdzēt VID ģenerāldirektoram lēmumu par saukšanu pie administratīvās atbildības, ja deklarācijas iesniegšanas termiņa kavējumam bijuši attaisnojoši iemesli, sūdzībai pievienojot kavējošo iemeslu pamatojošus dokumentus (darba nespējas lapa, slimnīcas izraksts u.c.).

Papildus VID vērsa uzmanību, ka grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kuros paredzētas izmaiņas līdzšinējā nauda sodu piemērošanā, vēl nav apstiprināti un stājušās spēkā. Šobrīd tie ir izskatīti Ministru kabineta komitejā, iesniegti izskatīšanai Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra sēdē un tālāk apstiprināšanai tiks virzīti uz Saeimu.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka par nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošanu VID varēs uzlikt sodu no 25 līdz 700 eiro, paredz 29.janvārī Ministru kabineta komitejā atbalstītie grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

Valdības komiteja atbalstīja arī grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām, paredzot, ka VID, informācijas sistēmā fiksējot drīzumā iesniedzamo nodokļu vai informatīvo deklarāciju, piecas dienas pirms nodokļu vai informatīvās deklarācijas iesniegšanas termiņa nodokļu maksātājam nosūta atgādinājumu par drīzumā iesniedzamo nodokļu vai informatīvo deklarāciju.

Vienlaikus VID informēs, ka par nodokļu vai informatīvās deklarācijas iesniegšanas termiņa neievērošanu nodokļu maksātājs saucams pie administratīvās atbildības.

Savukārt ar grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzēts noteikt naudas soda apmēru par nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošanu.

Par nodokļu deklarācijas iesniegšanu līdz desmit dienām paredzēts uzlikt sodu no 20 eiro līdz 70 eiro, par termiņu no 11 līdz 20 dienām – no 70 eiro līdz 150 eiro, par kavējumu no 21 līdz 30 dienām – no 150 eiro līdz 280 eiro, bet par kavējumu, kas pārsniedz 30 dienas, – no 280 eiro līdz 700 eiro.

Savukārt par informatīvās deklarācijas iesniegšanu par darba ņēmējiem, kuru iesniedz par personām, kuras uzsāk darbu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteikto iesniegšanas termiņu, vai neiesniegšanu, fiziskām personām tiks uzliks naudas sods no 140 eiro līdz 500 eiro, bet juridiskajām personām no 350 eiro līdz 7100 eiro.

Bet par informatīvās deklarācijas iesniegšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteikto iesniegšanas termiņu, vai neiesniegšanu, varēs uzlikt naudas sodu no 15 eiro līdz 150 eiro.

Par minētajiem grozījumiem vēl jālemj Saeimai, bet plānots, ka tie stāsies spēkā 2019.gada 1.janvārī.

Saistītās tēmas: Valsts ieņēmumu dienests

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube