Rīga, 29.janv., LETA. Ministru kabineta otrdienas sēdes dienaskārtībā iekļauts jautājums par obligātā iepirkuma komponentes (OIK) atcelšanu, kurā Ekonomikas ministrija (EM) norāda, ka patlaban tiek apkopoti viedokļi par OIK likvidēšanu, tostarp lūgts Eiropas Komisijas (EK) vērtējums.

Valdības sēdes dienaskārtībā iekļauts EM informatīvais ziņojums “Par elektroenerģijas obligātā iepirkuma un garantētās maksas par uzstādīto jaudu regulējumu, uzraudzību un rīcību pēc Saeimas 2019.gada 10.janvāra lēmuma”.

Nolūkā vispusīgi izvērtēt projekta ietekmi un iespējamās sekas, EM veic darbu pie neatkarīga trešās puses izvērtējuma par obligātā iepirkuma mehānisma atcelšanu un izmaksātā atbalsta atgūšanu tiesiskā ceļā. Paredzēts, ka šis vērtējums tiks pabeigts līdz 2019.gada 1.martam.

EM ir lūgusi iesaistīto pušu viedokli par OIK atcelšanu no šā gada marta. Viedokli ir lūgts sniegt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju par ietekmi uz siltumenerģijas tarifiem pašvaldībās, AS “Augstspriegumu tīkls” par ietekmi uz elektroenerģijas sistēmas stabilitāti un cenu, kā arī Latvijas Atjaunojamās enerģijas federāciju par ietekmi uz atjaunojamās enerģijas ražošanu Latvijā.

Viedoklis lūgts arī Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomei un Zemkopības ministrijai par ietekmi uz lauksaimniecības nozari, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par ietekmi uz vidi un klimata mērķu sasniegšanu, Finanšu nozares asociācijai par valsts atbalsta obligātā iepirkuma mehānisma ietvaros saņēmēju finansiālajām saistībām un Finanšu ministrijai attiecībā uz komercdarbības atbalsta regulējuma ievērošanu.

Tāpat viedokli lūgta sniegt AS “Latvenergo” par Saeimas lēmuma ietekmi uz “Latvenergo” koncernu, tostarp par AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2018.gadā radušos izmaksu segšanu, atceļot OIK, ar kuru kārtējā gadā tiek segtas iepriekšējā gadā obligātā iepirkuma mehānisma ietvaros radušās izmaksas.

Vienlaikus EM lūgs Eiropas Komisijas (EK) viedokli par to, vai par atbalstu, kas elektrostacijām sniegts pirms 2007.gada 1.jūlija, būtu nepieciešams atsevišķs EK saskaņojums, ņemot vērā, ka informācija par to bija iekļauta EK 2017.gada 24.aprīļa lēmumā par valsts atbalstu, kā arī par to, vai būtu atgūstams tas atbalsts, kas izmaksāts elektrostacijām pirms minētā lēmuma spēkā stāšanās.

Minēto neatkarīgas trešās puses izvērtējumu, EK un iesaistīto pušu viedokļus EM izmantos normatīvu projekta un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma sagatavošanā.

Kā ziņots, valdības deklarācijā pausta apņēmība likvidēt OIK, ievērojot tiesiskuma principus, nepieļaujot šo maksājumu veikšanu no citiem finanšu avotiem un veicot to valsts budžetam un iedzīvotājiem ekonomiski un finansiāli izdevīgākajā veidā. Tāpat plānots izvērtēt OIK izveidošanas tiesiskumu.

Saeima janvāra sākumā pieņēma aicinājumu EM izstrādāt tiesību aktus OIK atcelšanai no šā gada 31.marta.

Ziņas avots: LETA.

Saistītās tēmas: Ekonomikas ministrijaOIK

youtube icon
Abonēt youtube