Izglītības nozarē nav vienotas pieejas, kā profesionālās izglītības iestādes visiem izglītojamajiem nosaka stipendiju, turklāt tās piešķir, nenosakot pat minimālās prasības sekmēm un mācību apmeklējumam vai citiem kritērijiem, par revīzijā secināto aģentūru LETA informēja Valsts kontrole.

Faktiski pie ikmēneša stipendijas var tikt ikviens, kurš iestājies profesionālajā mācību iestādē, kaut arī to neapmeklē vai ir nesekmīgs. Savukārt tās apmērs drīzāk ir atkarīgs no izvēlētās izglītības iestādes un valsts budžetā pieejamajiem līdzekļiem, secinājuši revidenti.

“Pamatstipendijas” apmērs, ko skolas nosaka atšķirīgi, var atšķirties līdz pat sešām reizēm. Līdz ar to arī paaugstinātās stipendijas apmērs ir atšķirīgs. Savukārt stipendijas apmērs par vasaras brīvlaika mēnešiem un bāreņa statusā esošajiem starp dažādām skolām var atšķirties līdz pat 15 reizēm.

Valsts kontrole secinājusi, ka virkne neskaidrību un trūkumu normatīvajā regulējumā rada apstākļus, kuros izglītības iestādes katra pēc savas izpratnes nosaka stipendiju piešķiršanas un apmēra noteikšanas kārtību, tādējādi radot atšķirības dažādu Izglītības iestāžu stipendiju apmēros. Līdz ar to nav nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret izglītojamajiem, kas atrodas vienādos un salīdzināmos apstākļos.

Turklāt kontroles trūkumi sistēmā veido vidi negodprātīgai rīcība – revīzijā atklāti iespējami fiktīvi audzēkņi, atklāja revidenti.

Tāpat Valsts kontrole secinājusi, ka neviena no revīzijā iekļautajām izglītības iestādēm – Rīgas valsts tehnikums, Rīgas dizaina un mākslas vidusskola līdz 2017.gadam, Rīgas 3.arodskola un Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola – nepildīja pienākumu ievadīt informāciju Valsts izglītības informācijas sistēma par neattaisnotiem mācību stundu kavējumiem, kas pārsniedz vairāk nekā 20 stundas semestrī.

Līdz ar to faktiski nekur nav pieejama informācija par patieso situāciju mācību kavējumos un arī dati par faktisko izglītojamo skaitu profesionālajās mācību iestādēs neatbilst patiesībai. Tikmēr Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) šajā sistēmā ievadīto informāciju izmanto plānošanas darbā.

Valsts kontrole iesaka IZM sakārtot normatīvo regulējumu, lai skaidri definētu stipendiju piešķiršanas mērķi un valsts budžets kalpotu profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšanai.

Tajā pašā laikā jārūpējas par to, lai informācija par profesionālo izglītības iestāžu izglītojamajiem būtu pilnīga un jādomā par kritērijiem, pēc kādiem aprēķina un piešķir stipendiju, uzsver Valsts kontrole.

Ziņas avots: LETA.

Saistītās tēmas: profesionālā izglītībaStipendijas

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube