Foto: Unplash.com

Ministru kabinets atbalstījis Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātos grozījumus noteikumos par stipendijām, kas paredz arī  2021./2022. mācību gada rudens semestrī paaugstināt  minimālās stipendijas apmēru no 99,60 līdz 200 eiro.

Tiks palielināts arī kopējo saņēmēju skaits (~743 papildu stipendijas).

Lēmums pieņemts, izvērtējot Covid-19 radītās sociālekonomiskās krīzes sekas un joprojām pastāvošo risku, ka liels studējošo skaits varētu pārtraukt studijas, jo ir mazinājušies ienākumi gan ģimenēm, gan pašiem studējošiem, kā arī  turpinās nelabvēlīgāka darba tirgus situācija.

Stipendijas 200 eiro apmērā no 2021.gada 1.septembra līdz 31.decembrim konkursa kārtībā saņems studenti, kas studē valsts finansētajās budžeta vietās koledžas, bakalaura un maģistra līmeņa programmās, kā arī rezidentūrā medicīnā.

Papildu finansējums tiks sadalīts proporcionāli valsts budžeta finansēto studiju vietu skaitam. Uz stipendiju konkursa kārtībā var pretendēt studējošais, kurš noteiktajā termiņā sekmīgi nokārto nepieciešamos pārbaudījumus un pilnībā iegūst attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu.

Tā kā esošais stipendijas apmērs 99,60 eiro var būt nepietiekams, lai noturētu izcilākos studējošos augstskolās, un stipendijas apmērs nav pārskatīts vairāk nekā desmit gadu, IZM ir rosinājusi no 2022. gada 1. janvāra palielināt minimālo stipendiju no 99,60 eiro uz  140 eiro. Attiecīgie grozījumi noteikumos par stipendijām tiks sagatavoti un iesniegti Ministru kabinetā un jautājums par papildu nepieciešamo finansējumu tiks izskatīts budžeta pieņemšanas procesā.

Jāatgādina, ka jau iepriekš, 2021.gada 17.augustā, Ministru kabinetā tika pieņemti grozījumi  “Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 “Noteikumi par stipendijām”, kas paredz jauna stipendiju fonda izveidi.

Proti, jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri uzsāk studijas 2021.gada rudens semestrī, ir iespēja pieteikties stipendijai “Studētgods”, kas noteikta 160 eiro apmērā desmit mēnešus gadā.

Vairāk informācijas par jauno studiju un studējošā kreditēšanas kārtību IZM tīmekļvietnē.

youtube icon
Abonēt youtube