Veiktas vērienīgas izmaiņas Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtībā, tostarp pārskatīti vairāki tarifus, uzlabota pakalpojumu pieejamība pacientiem ar diagnosticētiem psihiskiem traucējumiem, kā arī veikta virkne citu izmaiņu, liecina šodien valdībā atbalstītie grozījumi.

Grozījumi paredz dažādus uzlabojumus cilvēkiem ar psihiskiem traucējumiem, tostarp plānots mākslas terapeita un uztura speciālista sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus apmaksāt arī ārpus multiprofesionālās komandas, ja šie pakalpojumi tiek sniegti psihiatriskās ārstēšanas ietvaros.

Tāpat pārskatīts bērnu psihiatra un psihiatra sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas modelis, tostarp pārskatīti attiecināmo aprūpes epizožu tarifi un vienas gultas dienas vērtība psihoneiroloģiskām slimnīcām, bet, lai mazinātu nepamatotus stacionēšanas gadījumus, psihoneiroloģiskām slimnīcām tiks nodrošināta arī observācijas gultu apmaksa.

Pēc VM saņemtajiem ierosinājumiem no ārstniecības iestādēm paplašināts saraksts ar onkoloģiskajām diagnozēm, kuru diagnostikas, ārstēšanas un medicīniskās rehabilitācijas minimums tiek apmaksāts no valsts. Turpmāk valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu minimumā tiek iekļauta arī neskaidras vai nezināmas dabas audzēju diagnostika, ārstēšana un medicīniskā rehabilitācija.

Noteikumu projektā paredzēts, ka pacientiem ar pirmās invaliditātes grupu, kas noteikta psihisko un uzvedības traucējumu dēļ, tiks apmaksāta vispārējā anestēzija zobu izraušanai akūtos gadījumos. Tāpat šiem cilvēkiem no valsts budžeta līdzekļiem tiks apmaksāta zobu ekstrakcija akūtos gadījumos vispārējā anestēzijā Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā, kura esot vienīgā iestāde ar nepieciešamajiem resursiem šī pakalpojuma nodrošināšanai.

Tāpat paredzēts, ka no 2020.gada ārstiem, kuri strādā pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, būs tiesības nosūtīt personu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai vai izrakstīt ambulatorajai ārstēšanai paredzētās kompensējamās zāles un medicīniskās ierīces.

Noteikumu projektā vairākas izmaiņas attiecas arī uz primāro veselības aprūpi un tās pieejamības uzlabošanu. Piemēram, noteikta kārtība, kādos gadījumos ģimenes ārsts nodod praksi jaunajam ārstam, neievērojot gaidīšanas saraksta secību, pats izvēloties prakses pārņēmēju.

Vienlaikus, lai uzlabotu ģimenes ārsta sniegtos pakalpojumus pārņemtajā praksē, tiek noteiktas papildu prasības, tostarp – šāda veida prakses pārņemšana ir pieņemama tikai situācijās, kad prakses pārņēmējs bijis iepriekš apmācīts par prakses organizāciju un darbības pamatprincipiem.

Kā norāda VM, Latvijā ģimenes ārstiem ir nevienmērīgs teritoriālais izvietojums, tāpēc turpmāk noteikta arī kārtība, kādā feldšerpunktā strādājošais sertificēts ārsta palīgs varēs aizstāt ģimenes ārstu. Šādu pakalpojumu gan ārsta palīgs varēs nodrošināt tikai līdz laikam, kad ģimenes ārsts sāks savu darbību, proti, pabeigs rezidentūru un iegūs sertifikātu.

Savukārt, lai veicinātu agrīnu onkoloģisko saslimšanu diagnostiku, ģimenes ārstiem tiks paaugstināts maksājuma apmērs no 71,14 līdz 75 eiro par laikus atklātu vēzi 1. vai 2.stadijā.

Vairākas izmaiņas Veselības organizēšanas kārtībā attiecas arī uz sekundāro un terciāro veselības aprūpi. Piemēram, šogad tiks palielināts pacientu skaits, kuriem tiks nodrošināti akūtās un subakūtās medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi. Tāpat tiks nodrošināta iespēja slimnīcā saņemt fizikālās un rehabilitācijas ārsta konsultāciju, lai novērtētu medicīniskās rehabilitācijas turpināšanas nepieciešamību, izrakstoties no stacionāra.

Paredzēta arī deviņu jaunu diabēta apmācību kabinetu izveide reģionālās slimnīcās un ārstniecības iestādēs, kuras nodrošina lielāko endokrinoloģijas pakalpojumu apjomu iedzīvotājiem un kurās pakalpojumu var nodrošināt diabēta aprūpes māsa.

Tikmēr, lai atslogotu pacientu plūsmu slimnīcu uzņemšanas nodaļās, iekļautas arī izmaiņas, kas paredz pediatru kabinetu izveidi. VM pieejamie dati par pacientu plūsmu ārstniecības iestādēs, kas sniedz veselības aprūpes pakalpojumus bērniem, liecina, ka vairāk nekā pusei no pacientiem, kuri vērsās uzņemšanas nodaļā, bija nepieciešama tikai ārsta konsultācija bez papildu izmeklējumiem un netika piemērota ārstēšana, kas, VM ieskatā, rada nepieciešamību pēc pediatru kabinetiem.

Lai atslogotu pacientu plūsmu slimnīcu uzņemšanas nodaļās, plānotas arī izmaiņas, kas paredz pediatru kabinetu izveidi. Vienlaikus no 1.jūlija iecerēts paplašināt jaundzimušo ģenētiski iedzimto slimību skrīningu ar jauniem izmeklējumiem agrīnai ārstējamu patoloģiju atklāšanai.

Savukārt, lai piesaistītu papildus speciālistus atsevišķās veselības aprūpes jomās, līdz ar to uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un mazinot gaidīšanas laikus, tiks palielināti aprūpes epizodes tarifi, piemēram, dzemdniecībā, psihiatrijā un citās jomās. Kā norada VM, palielinot aprūpes epizodes tarifus, iespējams veicināt speciālistu iesaisti valsts apmaksāto speciālistu nodrošināšanā.

Lai Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā varētu nodrošināt kvalitatīvu un savlaicīgu neatliekamās palīdzības sniegšanu uzņemšanas nodaļā, tiks apmaksāts 27 speciālistu diennakts darbs, kas ir par deviņām vairāk nekā 2018.gadā.

Un, lai nodrošinātu pakalpojuma pieejamību bērniem, kuriem ir perinatālajā periodā radušies veselības traucējumi, tiks noteikta apmaksa par papildu pediatru vai neonatologu diennakts dežūrām Liepājas reģionālā slimnīcā, Jēkabpils reģionālā slimnīcā un Vidzemes slimnīcā.

VM veikusi arī virkni izmaiņu ginekoloģijā, tostarp nosakot, ka ārējo dzimumorgānu, maksts un dzemdes kakla plastiskās operācijas no valsts budžeta neapmaksā, ja tās tiek veiktas estētiskos nolūkos, savukārt paplašināti gadījumi, kad nepieciešams veikt valsts apmaksātu maksts daļu noslīdējumu korekciju un virkne citu izmaiņu.

Tāpat VM sadarbībā ar ārstniecības iestādēm noteikumu projektā pārskatījusi slimnīcu līmeņus un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu profilus, kā rezultātā Siguldas slimnīcu no plānotā 2.līmeņa slimnīcas paredzēts pārcelt pie specializētām slimnīcām, savukārt Saldus medicīnas centram plānots arī turpmāk apmaksāt steidzamās medicīniskās palīdzības punktus un aprūpes gultas.

Nepieciešamās izmaiņas paredz arī miljonos mērāmus papildu finanšu ieguldījumus, piemēram, 14 pediatru kabinetu izveidei nepieciešami 313 776 eiro, psihiatrijas prakšu stiprināšanai – 759 484 eiro, bet diabēta apmācības kabinetu izveidei – 254 386 eiro. Tikmēr, piemēram, papildu speciālistu piesaistei valsts apmaksāto pakalpojumu segmentā kopumā nepieciešami 2 681 281 eiro.

Ziņas avots: LETA

Saistītās tēmas: Veselības ministrija

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube