Pagājušā gada beigās lielākā reģistrēto bezdarbnieku mērķa grupa bija bezdarbnieki, kuri vecāki par 50 gadiem, veidojot 40,5% no kopējā bezdarbnieku skaita, liecina Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) 2018.gada publiskais pārskats.

Vēl viena liela bezdarbnieku mērķa grupa ir ilgstošie bezdarbnieki, kuri veidoja 25,1% no kopējā bezdarbnieku skaita.

NVA norādīja, ka darbaspēka trūkuma situācijā nozīmīga darbaspēka rezerve ir arī nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku mērķa grupas. Reģistrēto bezdarbnieku skaits visās mērķa grupās ir samazinājies, tomēr bezdarbnieku kopskaitā nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku īpatsvars pieaug, atzina NVA.

Aģentūrā skaidroja, ka šīm mērķa grupām raksturīga lēnāka atgriešanās darba tirgū, tāpēc nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku iekļaušanai darba tirgū NVA aktīvi sadarbojas ne vien ar darba devējiem, bet arī ar pašvaldībām, sociālajiem dienestiem, nevalstiskajām organizācijām.

Tāpat pārskatā minēts, ka, ņemot vērā sabiedrības novecošanās tendenci, aizvien aktuālāks kļūst jautājums, kā kvalitatīvi pagarināt darba mūžu, nodrošināt darba tirgum nepieciešamo prasmju un iemaņu attīstību visa mūža garumā.

Pērn NVA sadarbībā ar dažādām organizācijām īstenoja seminārus, kuros tika meklēti un piedāvāti risinājumi darba tirgus situācijām, kas saistītas ar darbaspēka novecošanos, vecāka gadagājuma darbinieku veselības problēmām un mūsdienu prasībām atbilstošu zināšanu un iemaņu apguves nepieciešamību, kā arī darba vides uzlabošanas un darba pieredzes nodošanas iespējām. Tika īstenoti arī citi pasākumi, lai risinātu ar novecošanas tendenci saistītas problēmas.

Pērn pastāvīgā darbā iekārtojās 12 090 ilgstošie bezdarbnieki, tostarp 7807 jeb 64,6% ilgstošo bezdarbnieku bija iekārtojušies darbā pēc kāda NVA aktīvā nodarbinātības pasākuma pabeigšanas. 2018.gadā darbā iekārtojās arī 16 352 bezdarbnieki vecumā virs 50 gadiem, 5713 jeb 34,9% bija iekārtojušies darbā pēc kāda aktīvā nodarbinātības pasākuma pabeigšanas.

Ziņas avots: LETA

Saistītās tēmas: Bezdarbs

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube